badania

Badania biegłości ANALIZA SENSORYCZNA 2018

PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI PRZEZ MIĘDZYLABORATORYJNE PORÓWNANIA Z ZAKRESU ANALIZY SENSORYCZNEJ – SMAK, ZAPACH 2018

 

Szanowni Państwo,

Na wstępię chcielibyśmy serdecznie podziękować za niemalejące zaintersowanie naszymi badaniami.  Z różnych przyczyn nie udało nam się zrealizować badań semestrze szkoleniowym 2017, planujemy jego rezalizację w I semestrze szkoleniowym  2018r. 

W dalszym ciągu prganiemy takie spotkanie zorganizować w Tarnowie, zarówno więc miejsce, jak i agenda przedsięwzięcia pozostają bez zmian.

Prosimy o chwilę cierpliwości – o wszelakich aktualnościach będziemy Państwa informować na bieżąco.

TERMIN – styczeń 2018

Program badań jest oparty na normie PN-EN ISO/IEC 17043 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”. Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów w wykonywaniu badań smaku i zapachu wody. Program ANALIZA SENSORYCZNA – SMAK, ZAPACH jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

HARMONOGRAM PROGRAMU

Miejsce realizacji: laboratorium Tarnowskich Wodociągów Spółka z o.o.
Data rozpoczęcia badań: styczeń 2018
Nadsyłanie zgłoszeń: styczeń 2018

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE

W przypadku zainteresowania uczestnictwem należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać ją faksem: 58 741 81 55 lub mailem: ela.k@gfw.pl. W odpowiedzi uczestnicy otrzymują wysłane mailem pisemne potwierdzenie.

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zależy od liczby deklarowanych oznaczeń)

Koszt uczestnictwa podano w Karcie zgłoszenia. Faktury za uczestnictwo będą przesyłane razem z próbami. Termin płatności 14 dni.

 POUFNOŚĆ WYNIKÓW

Tożsamość laboratoriów jest poufna. Klauzulą poufności objęta jest również lista uczestniczących laboratoriów.

KRYTERIA OCENY WYNIKÓW

Wyliczone z wyników członków zespołów oceniających wartości z-score, Ds i Dp (kryteria akceptacji).

 REKLAMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU

Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać pisemnie. Organizator odpowiada w formie pisemnej w możliwie krótkim czasie.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

Wymagana forma pisemna z zachowaniem terminu podanego w potwierdzeniu uczestnictwa.

KARTA ZGŁOSZENIA