badania

Badania biegłości ANALIZA SENSORYCZNA 2017 NOWY TERMIN WKRÓTCE

PROGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI PRZEZ MIĘDZYLABORATORYJNE PORÓWNANIA Z ZAKRESU ANALIZY SENSORYCZNEJ – SMAK, ZAPACH 2017

ZMIANA TERMINU – INFORMACJE WKRÓTCE

Program badań jest oparty na normie PN-EN ISO/IEC 17043 „Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”. Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów w wykonywaniu badań smaku i zapachu wody. Program ANALIZA SENSORYCZNA – SMAK, ZAPACH jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa.

HARMONOGRAM PROGRAMU

Miejsce realizacji: laboratorium Tarnowskich Wodociągów Spółka z o.o.
Data rozpoczęcia badań: ZMIANA TERMINU – INFORMACJE WKRÓTCE
Nadsyłanie zgłoszeń: INFORMACJE WKRÓTCE

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE

W przypadku zainteresowania uczestnictwem należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać ją faksem: 58 741 81 55 lub mailem: laboratorium@gfw.pl. W odpowiedzi uczestnicy otrzymują wysłane mailem pisemne potwierdzenie.

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zależy od liczby deklarowanych oznaczeń)

Koszt uczestnictwa podano w Karcie zgłoszenia. Faktury za uczestnictwo będą przesyłane razem z próbami. Termin płatności 14 dni.

 POUFNOŚĆ WYNIKÓW

Tożsamość laboratoriów jest poufna. Klauzulą poufności objęta jest również lista uczestniczących laboratoriów.

KRYTERIA OCENY WYNIKÓW

Wyliczone z wyników członków zespołów oceniających wartości z-score, Ds i Dp (kryteria akceptacji).

 REKLAMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU

Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać pisemnie. Organizator odpowiada w formie pisemnej w możliwie krótkim czasie.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

Wymagana forma pisemna z zachowaniem terminu podanego w potwierdzeniu uczestnictwa.

KARTA ZGŁOSZENIA