badania

Badania biegłości z zakresu oznaczeń osadów

Badanie biegłości z zakresu oznaczeń osadów

Opis procesu badania biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej.

Większość badań biegłości posiada wspólną cechę – porównanie otrzymanych wyników. Metody statystyczne stosowane do analizy wyników powinny być odpowiednie do każdej sytuacji. W ISO 13528:2015 podano preferowane, właściwe metody dla każdej sytuacji.

Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów w wykonywaniu badań osadów.

Program i karta zgłoszenia badań biegłości już wkrótce będzie jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa – dopracowujemy zakresy badań dla osadów.

OZNACZENIA DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU w 2020 r.

pH, sucha masa osadu, zawartość substancji organicznych, P- fosfor, N–azot, N-azot amonowy

I RUNDA PROGRAMU

5 marca 2020r.

II RUNDA PROGRAMU

18 września 2020r.

Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wyników

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE

W przypadku zainteresowania uczestnictwem należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać ją faksem: 58 741 81 50 lub mailem: sekretariat@gfw.pl lub ela.k@gfw.pl. W odpowiedzi uczestnicy otrzymują wysłane mailem pisemne potwierdzenie.

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zależy od liczby deklarowanych oznaczeń)

Koszt uczestnictwa podano w Karcie zgłoszenia. Faktury za uczestnictwo będą przesyłane razem z próbami. Termin płatności 14 dni.