badania

Badania biegłości „SAMPLING”

BADANIA BIEGŁOŚCI  W ZAKRESIE RĘCZNEGO I/LUB AUTOMATYCZNEGO POBIERANIA PRÓBEK ŚCIEKÓW

Termin: 
II SEMESTR

Miejsce realizacji:

Prowadząca: Hanna Woźniak – ekspert Gdańskiej Fundacji Wody

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE