badania

„SAMPLING” 2019

BADANIA BIEGŁOŚCI  W ZAKRESIE RĘCZNEGO I/LUB AUTOMATYCZNEGO POBIERANIA PRÓBEK ŚCIEKÓW

odbędą się   5-6 listopada 2019 r. na terenie 

Grupowej Oczyszczalni Ścieków „DĘBOGÓRZE”

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni      

 

 

Gdańska Fundacja Wody zaprasza do udziału w badaniach biegłości w zakresie ręcznego i/lub automatycznego pobierania próbek ścieków SAMPLING 2019 organizowanych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2012 „Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”.