badania

„SAMPLING” 2020

BADANIA BIEGŁOŚCI  SAMPLING 2020 – INFORMACJE WKRÓTCE

Gdańska Fundacja Wody zaprasza do udziału w badaniach biegłości w zakresie ręcznego i/lub automatycznego pobierania próbek ścieków SAMPLING 2020 organizowanych
zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2012 „Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”.