badania

Badania biegłości w pobieraniu próbek wody basenowej „POOLLAB” 2017

swimming-pool-504780_1920

 

12 październik 2017r

Program badań biegłości w pobieraniu próbek wody basenowej POOLLAB 2017

  • 10:00-10:30 Powitanie i przedstawienie przebiegu próbkobrania
  • 10:30-13:00 Pobieranie próbek wody z niecki basenowej
  • 13:00-14:00 Lunch
  • 14:00-15:00 Pobieranie próbek wody z niecki basenowej


Badania biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2012 „Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości”.

Program POOLLAB 2017 jest dostępny dla wszystkich osób, które zgłoszą chęć uczestnictwa. Organizatorem programu jest Gdańska Fundacja Wody.

Tożsamość, zgodnie z przyjętą w Programie zasadą, jest poufna. Każdemu Uczestnikowi zostanie nadany kod znany jedynie Organizatorowi.

Miejsce:
Pływalnia Kryta w Sopocie ul. J.J.Haffnera 57 81-731 Sopot.

Termin:
12 październik 2017r


ZAPRASZAMY DO WYSYŁANIA ZGŁOSZEŃ:

Karta zgłoszenia:

POOLLAB 2017 październik

KARTA ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE B-14 10.2017

Program szkolenia B-14