badania

„TAPLING” 2020

Badania Biegłości TAPLING 2020  – INFORMACJE WKRÓTCE

Gdańska Fundacja Wody zaprasza do udziału w badaniach biegłości w zakresie pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia TAPLING  organizowanych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości” oraz zgodnie z nową normą PN-ISO 5667-5:2017-10 „Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania i systemów dystrybucji”.

W pobieraniu może uczestniczyć maksymalnie 25 osób.