badania

„TAPLING” 2019

Badania Biegłości TAPLING 2019  odbędą się  29 Października w 2019 r.

na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Cedron” ul. Marynarki Wojennej 1,
Wejherowo, dzięki uprzejmości Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni.                 

Gdańska Fundacja Wody zaprasza do udziału w badaniach biegłości w zakresie pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia TAPLING  organizowanych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011 „Ocena zgodności – Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości” oraz zgodnie z nową normą PN-ISO 5667-5:2017-10 „Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji uzdatniania i systemów dystrybucji”.

 

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA
Uczestnicy otrzymają potwierdzenia uczestnictwa (najpóźniej do 17 października), które będą zawierały wszelkie istotne informacje dotyczące udziału w badaniach biegłości.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 14 października 2019r., lub wcześniej, jeśli limit miejsc zostanie wyczerpany.

W pobieraniu może uczestniczyć maksymalnie 25 osób.
Możliwa jest wstępna rezerwacja miejsca.


 

Zapraszamy!!!