badania

Badania biegłości „TAPLING” według normy PN-ISO 5667-5:2017-10 „Wytyczne dotyczące technik pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.”

I RUNDA „TAPLING 2018″
BADANIA BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POBIERANIA PRÓBEK WODY  Z KURKÓW CZERPALNYCH

Serdecznie Państwa zapraszamy do uczestnictwa w badaniach biegłości TAPLING 2018, które dedykowane jest technikom pobierania wody do badań fizyko-chemicznych i mikrobiologicznych wody oraz nowej normie PN-ISO 5667-5:2017-10 „Wytyczne dotyczące technik pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.”

 Polska Północna

Termin: 29.05.2018r. 

Miejsce realizacji: Dzięki uprzejmości Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Ścieków w Grudziądzu  sp. z o.o najbliższa edycja badań odbędzie się w Grrudziądzu, 29.05.2018r.

SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE BADAŃ ORAZ KARTA ZGŁOSZENIA

Badania_bieglosci_TAPLING_2018_karta zgloszenia

II RUNDA „TAPLING 2018″
BADANIA BIEGŁOŚCI W ZAKRESIE POBIERANIA PRÓBEK WODY  Z KURKÓW CZERPALNYCH

 Polska Południowa

Termin: czerwiec 2018r. 

Miejsce realizacji: Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. Narutowicza 37 33-100 Tarnów