badania

„METALE CIĘŻKIE” – badanie biegłości zawartości metali ciężkich w wodzie i ściekach

 

Badanie biegłości przez międzylaboratoryjne porównanie z zakresu oznaczeń metali ciężkich

Opis procesu badania biegłości zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17043:2011.

Badania biegłości – istotny aspekt dobrej praktyki laboratoryjnej.

Większość badań biegłości posiada wspólną cechę – porównanie otrzymanych wyników. Metody statystyczne stosowane do analizy wyników powinny być odpowiednie do każdej sytuacji. W ISO 13528:2015 podano preferowane, właściwe metody dla każdej sytuacji.

Celem programu jest stworzenie możliwości określenia i/lub potwierdzenia kompetencji laboratoriów w wykonywaniu badań wody do spożycia i ścieków.

Program i karta zgłoszenia badań biegłości już wkrótce będzie jest dostępny dla wszystkich laboratoriów, które zgłoszą chęć uczestnictwa.- dopracowujemy zakresy badań dla różnych parametrów wody i ścieków.

OZNACZENIA DOSTĘPNE W RAMACH PROGRAMU w 2019 r.
(wybór uczestniczącego laboratorium) zakres pomiarowy wszystkich metali według Rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczący wody do spożycia Dz.U.2017 poz. 2294

aluminium – Al, antymon –  SB, arsen – As, bor – B, chrom – Cr, kadm  – Cd, magnez – Mg,
miedź – Cu, nikiel – Ni ,ołów – Pb, selen – Se, sód – Na, Rtęć – Hg, Mangan- Mn, Potas – K

I RUNDA PROGRAMU

28 luty 2019r.

II RUNDA PROGRAMU

12 września 2019r. – przesunięcie na nowy termin

Nowy termin 28 listopad 

Przesłanie raportów końcowych: do 1 m-ca od daty otrzymania wyników

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W PROGRAMIE

W przypadku zainteresowania uczestnictwem należy wypełnić Kartę zgłoszenia i przesłać ją faksem: 58 741 81 50 lub mailem: sekretariat@gfw.pl lub ela.k@gfw.pl. W odpowiedzi uczestnicy otrzymują wysłane mailem pisemne potwierdzenie.

KOSZT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE (zależy od liczby deklarowanych oznaczeń)

Koszt uczestnictwa podano w Karcie zgłoszenia. Faktury za uczestnictwo będą przesyłane razem z próbami. Termin płatności 14 dni.

POUFNOŚĆ WYNIKÓW

Tożsamość laboratoriów jest poufna. Klauzulą poufności objęta jest również lista uczestniczących laboratoriów.

 WARTOŚĆ PRZYPISANA

Wartość przypisana – wartość ustalona przez akredytowane laboratorium, wyznaczona jako wartość średnia odporna  przy zastosowaniu odpowiedniej liczby powtórzeń. W tym celu zastosowano statystykę mocną, zgodnie z ISO 13528:2015.

 ODCHYLENIE STANDARDOWE

Wartość odchylenia standardowego ustalono na podstawie obowiązujących przepisów prawa dla danej metody.

NIEPEWNOŚĆ

Niepewność wartości przypisanej zostanie ustalona na podstawie badań jednorodności i stabilności próbki zgodnie z ISO 13528:2015.

 KRYTERIA OCENY WYNIKÓW

Wartość wskaźnika  z score.

Wartość wskaźnika  z’ score.

Wartość wskaźnika En – w przypadku podania niepewności przez uczestnika.

Obliczenia statystyczne zgodnie z ISO 13528:2015.

 REKLAMACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROGRAMU

Wszelkie wątpliwości należy zgłaszać pisemnie. Organizator odpowiada w formie pisemnej w możliwie krótkim czasie.

 REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

Wymagana forma pisemna z zachowaniem terminu podanego w potwierdzeniu uczestnictwa.

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela koordynator merytoryczny programu  biegłości 2019 Elżbieta Kiejno
(tel. 58 304 99 58, 691 114 312, e-mail: ela.k@gfw.pl).