O nas

O nas

 

 

 

 

 

 

STATUT GFW TEKST JEDNOLITY

 

 

  Gdańska Fundacja Wody jest współzałożycielem International Network of Water Training Centres

 

 

 

 

Od czerwca 2017 Gdańska Fundacja Wody jest Członkiem Polskiego Komitetu Globalnego Partnerstwa dla Wody

 

 

 

SEOGWS-logoOd czerwca 2013 roku Gdańska Fundacja Wody jest Członkiem Wspierającym Stowarzyszenia Eksploatatorów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej.

 

 

 

 

 

W lutym 2017  Gdańska Fundacja Wody i Polski Klub Ekologiczny Okręgiem Wschodnio-Pomorski podpisali porozumienie o współpracy.

 

 

 

W lutym 2015 Gdańska Fundacja Wody i Klaster Laboratoriów Polskich podpisali porozumienie o współpracy.

 

 

Wpis Fundacji do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Gdańska Fundacja Wody jest zarejestrowaną instytucją szkoleniową.

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99, poz. 1001), paragraf 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych (Dz. U. nr 236, poz. 2365) z dniem 23.03.2005 r. Gdańska Fundacja Wody została wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku – pod numerem 2.22/00103/2005.