SZKOLENIA


Maj

Sobieszewo                 brak miejsc 21.05.2019 - 23.05.2019 Baseny kąpielowe XXII SEMINARIUM BASENOWE Gdańsk                 są miejsca 31.05.2019 Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE- 93 Prowadzenie inwestycji liniowych

Czerwiec

Gdańsk                 są miejsca 04.06.2019 - 05.06.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna S-54/2 Innowacje oraz wyzwania w gospodarce wodno- ściekowej Gdańsk                 są miejsca 06.06.2019 - 07.06.2019 Projekty SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARKI KOMUNALNEJ Gdańsk                 są miejsca 10.06.2019 Webinaria Webinarium: Azot amonowy raz jeszcze – co wiemy a czego nie wiemy realizując badania próbek wód i ścieków Gdańsk                 są miejsca 13.06.2019 - 14.06.2019 Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze GL-39/1 Doskonalenie systemu zarządzania w praktyce laboratorium: ryzyka i szanse, działania korygujące, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 Gdańsk                 są miejsca 18.06.2019 Webinaria Webinarium: Oznaczanie tlenu rozpuszczonego z wykorzystaniem czujników optycznych – realizacja w praktyce wg metody znormalizowanej Gdańsk                 są miejsca 19.06.2019 Gospodarka odpadami Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE – 90 Prawo Ochrony Środowiska okiem przedsiębiorcy. Omówienie bieżących zmian oraz ich konsekwencji Gdańsk                 są miejsca 24.06.2019 - 24.06.2019 GL-35/1 Rola i praktyczne wykorzystanie badań biegłości w procesie sterowania jakością laboratorium badawczego Gdańsk                 są miejsca 25.06.2019 - 25.06.2019 Laboratoria badawcze GL-34/1 Nadzór nad wyposażeniem laboratoryjnym nie wymagającym wzorcowania zewnętrznego w odniesieniu do projektu załącznika nr 1 do DA-06 Gdańsk                 są miejsca 26.06.2019 - 26.06.2019 Laboratoria badawcze GL-30 Równoważność metod alternatywnych w badaniach laboratoryjnych Gdańsk                 są miejsca 28.06.2019 Laboratoria badawcze GL-38/1 Walidacja metod testów kuwetowych – szkolenie z elementami warsztatowymi

Lipiec

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Webinaria Webinarium: Zgrany duet – tlen rozpuszczony i BZT5 – realizacja badań laboratoryjnych w praktyce

Sierpień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Opłaty środowiskowe – aktualne uwarunkowania prawne

Wrzesień

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna GW- 55 Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę – analiza ryzyka dla ujęcia wody i ocena ryzyka dostaw Gdańsk                 są miejsca 05.09.2019 - 06.09.2019 Baseny kąpielowe B-2 Wentylacja i klimatyzacja na pływalniach krytych – wykłady z elementami warsztatowymi. Gniewino                 są miejsca 11.09.2019 - 12.09.2019 Gospodarka ściekowa Szkolenie dla eksploatatorów gminnych oczyszczalni ścieków II- proste i tanie metody kontroli procesu Gdańsk                 są miejsca 12.09.2019 - 13.09.2019 Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze Szkolenie dla audytorów oceniających laboratoria (elementy ISO/IEC 17025:2017 i ISO 19011) Gdańsk                 są miejsca 26.09.2019 - 27.09.2019 Baseny kąpielowe B-11/1 Procesy technologiczne na obiekcie basenowym

Październik

są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności – charakterystyka, źródła występowania, metody kontroli i zapobiegania Gdańsk                 są miejsca 15.10.2019 - 16.10.2019 Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GŚ-1 Przepisy, budowa, eksploatacja, modernizacja i nowe technologie sieci kanalizacyjnych Gdańsk                 są miejsca 15.10.2019 - 15.10.2019 Baseny kąpielowe B-16/1 Zasady higieniczne prawidłowego sprzątania na obiekcie basenowym są miejsca 29.10.2019 - 30.10.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka ściekami przemysłowymi.

Listopad

Kalisz                 są miejsca 07.11.2019 - 07.11.2019 Baseny kąpielowe B-11 Szkolenie z elementami warsztatowymi z technologii i skutecznych metod eliminacji przekroczeń mikrobiologicznymi w obiektach basenowych Gdańsk                 są miejsca 20.11.2019 Gospodarka ściekowa Wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych w procesach odzysku – wymagania i procedury