SZKOLENIA


Wrzesień

brak miejsc 25.09.2017 - 25.09.2017 Warsztaty: „Ścieżki odzysku i oszczędności energii na oczyszczalniach ścieków komunalnych dzięki innowacjom” są miejsca 26.09.2017 Gospodarka ściekowa GŚ-KOS Gospodarka osadami ściekowymi w powiecie kościerskim – analiza i proponowane kierunki rozwoju. są miejsca 28.09.2017 - 29.09.2017 Gospodarka wodna GW-48 Ograniczanie pozornych i rzeczywistych strat wody w przedsiębiorstwach wodociągowych

Październik

są miejsca 02.10.2017 - 08.11.2017 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych- dedykowane technologie, racjonalna eksploatacja, dylematy i problemy eksploatatora są miejsca 04.10.2017 - 06.10.2017 GO- 6 Kompleksowa gospodarka odpadami i inne zagadnienia z ochrony środowiska- problemy i rozwiązania (KGO) są miejsca 05.10.2017 - 06.10.2017 Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze GŚ-25 Mikroskopowa analiza osadu czynnego – warsztaty są miejsca 11.10.2017 - 12.10.2017 Gospodarka ściekowa GŚ-57 Prawidłowa/racjonalna eksploatacja oczyszczalni ścieków województwa pomorskiego – dobre praktyki inżynierskie są miejsca 12.10.2017 - 13.10.2017 Gospodarka wodna GW-50 Działania edukacyjno – informacyjne oraz współpraca z mediami. Tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw wodociągowych. są miejsca 26.10.2017 - 27.10.2017 Laboratoria badawcze GZ-2 Techniki pobierania próbek żywności do badań mikrobiologicznych są miejsca 26.10.2017 - 27.10.2017 Gospodarka ściekowa S -52 Innowacje w gospodarce wodno-ściekowej. Perspektywy, realizacje i praktycznie doświadczenia.

Listopad

są miejsca 06.11.2017 - 10.11.2017 Gospodarka wodna Zarządzanie ryzykiem powodziowym – wizyta studyjna, Niemcy

Grudzień

są miejsca 04.12.2017 - 05.12.2017 Laboratoria badawcze GW-20 Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru