SZKOLENIA


Maj

są miejsca 28.05.2018 GW 52 : PN-ISO 5667-5:2017-10 „Wytyczne dotyczące technik pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.” Szkolenie wstępne do badań biegłości TAPLING 2018 są miejsca 29.05.2018 E-szkolenia E-35 Oznaczania ilościowe enterokoków kałowych w wodzie metodą filtracji membranowej (PN-EN ISO 7899-2:2004) są miejsca 30.05.2018 E-szkolenia E-33 Wieloetapowe procedury badawcze na przykładzie oznaczania fosforu ogólnego.

Czerwiec

są miejsca 04.06.2018 - 05.06.2018 Gospodarka odpadami Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne I SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI są miejsca 11.06.2018 E-szkolenia E-36 Webinarium Gospodarka odpadami – kiedy wymagana jest decyzja ? są miejsca 12.06.2018 - 12.06.2018 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Projekty PROJEKT BEST (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment) : BEZPŁATNE SEMINARIUM POŚWIĘCONE TEMATYCE ODZYSKU FOSFORU. są miejsca 14.06.2018 Gospodarka ściekowa GL-27 Prawidłowa eksploatacja gminnej oczyszczalni ścieków są miejsca 19.06.2018 - 20.06.2018 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa B-12 Zamówienia publiczne i RODO w sektorze obiektów sportowych – najważniejsze zmiany prawne są miejsca 20.06.2018 - 21.06.2018 Laboratoria badawcze GL33 – Norma ISO/IEC 17025:2017(E) – omówienie zmian są miejsca 21.06.2018 - 21.06.2018 Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW-11 Woda w zakładzie przemysłu spożywczego. Co zrobić aby mniej wydać na wodę jak dotychczas. są miejsca 25.06.2018 - 26.06.2018 Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE82 Parasol dla menedżera – praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej członków zarządów spółek komunalnych

Wrzesień

mało miejsc 03.09.2018 - 30.09.2018 Laboratoria badawcze GL-26/2 Praktyczne aspekty prowadzenia badań sensorycznych w laboratorium badania wody są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna S14- Doskonalenie kompetencji technicznych w pobieraniu próbek wody są miejsca 18.09.2018 - 19.09.2018 Gospodarka ściekowa GŚ3 – Optymalizacja pracy komunalnych oczyszczalni ścieków są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze Gl-32 OZNACZANIE METALI W WODZIE I ŚCIEKACH- AAS CZY ICP-OES- JAKĄ METODĘ ANALIZY WYBRAĆ są miejsca 26.09.2018 - 27.09.2018 Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE28 – Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym – aktualny stan prawny są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna GŚ-55 SAMPLING 2018 WARSZTATY DOT. TECHNIKI POBORU PRÓBEK ŚCIEKÓW są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna GW-52 Eksploatacja małych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych

Grudzień

są miejsca 06.12.2018 - 07.12.2018 Gospodarka ściekowa GŚ59 – Deamonifikacja w komunalnych oczyszczalniach ścieków – możliwości i wyzwania