SZKOLENIA


Kwiecień

są miejsca 26.04.2018 Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Firma EkoEkonomiczna – Korzyści z efektywnego zarządzania materiałami, mediami i przestrzenią są miejsca 26.04.2018 E-szkolenia E31 – Oznaczenie tlenu rozpuszczonego z wykorzystaniem czujników elektrochemicznych wg PN-EN ISO 5814 są miejsca 27.04.2018 Baseny kąpielowe B-11 Warsztaty z technologii basenowej

Maj

są miejsca 08.05.2018 - 09.05.2018 Projekty Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne P19 – Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach POIŚ, POIR oraz RPO są miejsca 11.05.2018 E-szkolenia E34 – Oznaczanie liczby Pseudomonas aeruginosa w wodzie metodą filtracji membranowej zgodnie z PN-EN ISO 16266:2009. brak miejsc 16.05.2018 - 18.05.2018 Baseny kąpielowe XXI SEMINARIUM BASENOWE są miejsca 17.05.2018 E-szkolenia E32 – Azot amonowy w wodzie i ściekach- realizacja badań w praktyce z wykorzystaniem metod znormalizowanych i zminiaturyzowanych. są miejsca 22.05.2018 - 23.05.2018 Laboratoria badawcze Gl-32 OZNACZANIE METALI W WODZIE I ŚCIEKACH- AAS CZY ICP-OES- JAKĄ METODĘ ANALIZY WYBRAĆ są miejsca 23.05.2018 - 23.05.2018 GŚ-58 Konsultacje prawne dotyczące treści regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków są miejsca 28.05.2018 GW 52 : PN-ISO 5667-5:2017-10 „Wytyczne dotyczące technik pobierania próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.” Szkolenie wstępne do badań biegłości TAPLING 2018 są miejsca 30.05.2018 E-33 Wieloetapowe procedury badawcze na przykładzie oznaczania fosforu ogólnego.

Czerwiec

są miejsca 04.06.2018 - 05.06.2018 Gospodarka odpadami Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne I SAMORZĄDOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI są miejsca 05.06.2018 - 07.06.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze S-14 DOSKONALENIE KOMPETENCJI TECHNICZNYCH W POBIERANIU PRÓBEK WODY I ŚCIEKÓW są miejsca 12.06.2018 - 13.06.2018 PROJEKT BEST (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment) : SEMINARIUM POŚWIĘCONE TEMATYCE ODZYSKU FOSFORU. są miejsca 14.06.2018 Gospodarka ściekowa GL-27 Prawidłowa eksploatacja gminnej oczyszczalni ścieków są miejsca 20.06.2018 - 21.06.2018 Laboratoria badawcze GL33 – Norma ISO/IEC 17025:2017(E) – omówienie zmian są miejsca 21.06.2018 - 21.06.2018 Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW-11 Woda w zakładzie przemysłu spożywczego. Co zrobić aby mniej wydać na wodę jak dotychczas. są miejsca 25.06.2018 - 26.06.2018 Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE81 – Parasol dla menedżera – praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej członków zarządów spółek komunalnych

Wrzesień

mało miejsc 03.09.2018 - 30.09.2018 Laboratoria badawcze GL-26/2 Praktyczne aspekty prowadzenia badań sensorycznych w laboratorium badania wody są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna GŚ-55 SAMPLING 2018 WARSZTATY DOT. TECHNIKI POBORU PRÓBEK ŚCIEKÓW są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna GW-52 Eksploatacja małych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych