SZKOLENIA


Wrzesień

Gdańsk                 są miejsca 25.09.2019 Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE-94_2 Kodeks postępowania administracyjnego Gdańsk                 są miejsca 25.09.2019 - 25.09.2019 Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Gminne systemy gospodarki odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych

Październik

Gdańsk                 są miejsca 01.10.2019 - 01.10.2019 Laboratoria badawcze GL-35/1 Rola i praktyczne wykorzystanie badań biegłości w procesie sterowania jakością laboratorium badawczego Gdańsk                 są miejsca 02.10.2019 - 02.10.2019 Laboratoria badawcze GL-38/1 Walidacja metod testów kuwetowych – szkolenie z elementami warsztatowymi Gdańsk                 są miejsca 03.10.2019 - 03.10.2019 Laboratoria badawcze GL-30 Równoważność metod alternatywnych w badaniach laboratoryjnych Gdańsk                 są miejsca 03.10.2019 Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE- 92 Prawo zamówień publicznych Gdańsk                 są miejsca 09.10.2019 Bezpłatne spotkanie_Ekologia, minimalizm, zero waste … trend, moda czy konieczność? Gdańsk                 są miejsca 10.10.2019 Gospodarka ściekowa Projekty Farmaceutyki w ściekach – zaawansowane technologie usuwania i analizy chemiczne Gdańsk                 są miejsca 22.10.2019 - 23.10.2019 Baseny kąpielowe B-11/2 Procesy technologiczne na obiekcie basenowym Gdańsk                 są miejsca 30.10.2019 Laboratoria badawcze GL-39/2 Nowelizacja normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 (omówienie zmian z uwzględnieniem potrzeb dostosowania systemu zarządzania)

Listopad

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna LE-91 Obsługa umów na doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków Kalisz                 są miejsca 15.11.2019 - 15.11.2019 Baseny kąpielowe B-11 Szkolenie z elementami warsztatowymi z eksploatacji na obiekcie basenowym w Kaliszu Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE- 93 Prowadzenie inwestycji liniowych Gdańsk                 są miejsca 20.11.2019 Laboratoria badawcze GL-40 Spójność pomiarowa w praktyce analitycznej Gdańsk                 są miejsca 26.11.2019 - 26.11.2019 Baseny kąpielowe B-16/1 Higieniczne zasady prawidłowego sprzątania na obiekcie basenowym Gdańsk                 są miejsca 28.11.2019 - 29.11.2018 Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze GŚ-25 Mikroskopowa analiza osadu czynnego – warsztaty

Grudzień

Gdańsk                 są miejsca 11.12.2019 - 12.12.2019 Laboratoria badawcze Gl-41 Szkolenie dla audytorów oceniających laboratoria w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Marzec

Bolszewo                 są miejsca 25.03.2020 - 26.03.2020 Gospodarka ściekowa Gl-27 Szkolenie dla eksploatatorów gminnych oczyszczalni ścieków – proste i tanie metody kontroli procesu

Kwiecień

Gdańsk                 są miejsca 22.04.2020 Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Innowacje w kanalizacjach