SZKOLENIA


Sierpień

są miejsca 23.08.2017 - 25.08.2017 Baseny kąpielowe B-1 Prawidłowa eksploatacja pływalni i basenów.

Wrzesień

są miejsca 01.09.2017 - 01.12.2017 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa II Forum Eksploatatorów Spalarni Osadów Ściekowych są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Projektowanie i warunki eksploatacji przepompowni ścieków są miejsca 06.09.2017 - 07.09.2017 Baseny kąpielowe B-12 Zamówienia publiczne w sektorze obiektów sportowych – najważniejsze zmiany prawne są miejsca 07.09.2017 - 08.09.2017 Laboratoria badawcze GZ-3 Wymagania normy PN EN ISO 11133 w laboratorium mikrobiologicznym – przygotowanie i kontrola jakości pożywek są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze GL-26 PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA BADAŃ SENSORYCZNYCH W LABORATORIUM BADANIA WODY są miejsca 21.09.2017 - 22.09.2017 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna S-51 Praktyczne aspekty tworzenia komputerowego modelu przepływów i jego wykorzystania w przedsiębiorstwie wodociągowym dla poprawy jego funkcjonalności są miejsca 26.09.2017 Gospodarka ściekowa GŚ-KOS Gospodarka osadami ściekowymi w powiecie kościerskim – analiza i proponowane kierunki rozwoju. są miejsca 28.09.2017 - 29.09.2017 Gospodarka wodna GW-48 Ograniczanie pozornych i rzeczywistych strat wody w przedsiębiorstwach wodociągowych

Październik

są miejsca 02.10.2017 - 08.11.2017 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych- dedykowane technologie, racjonalna eksploatacja, dylematy i problemy eksploatatora są miejsca 04.10.2017 - 06.10.2017 GO- 6 Kompleksowa gospodarka odpadami i inne zagadnienia z ochrony środowiska- problemy i rozwiązania (KGO) są miejsca 05.10.2017 - 06.10.2017 Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze GŚ-25 Mikroskopowa analiza osadu czynnego – warsztaty są miejsca 11.10.2017 - 12.10.2017 Gospodarka ściekowa GŚ-57 Prawidłowa/racjonalna eksploatacja oczyszczalni ścieków województwa pomorskiego – dobre praktyki inżynierskie są miejsca 12.10.2017 - 13.10.2017 Gospodarka wodna GW-50 Działania edukacyjno – informacyjne oraz współpraca z mediami. Tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw wodociągowych. są miejsca 26.10.2017 - 27.10.2017 Laboratoria badawcze GZ-2 Techniki pobierania próbek żywności do badań mikrobiologicznych są miejsca 26.10.2017 - 27.10.2017 Gospodarka ściekowa S -52 Innowacje w gospodarce wodno-ściekowej. Perspektywy, realizacje i praktycznie doświadczenia.

Grudzień

są miejsca 04.12.2017 - 05.12.2017 Laboratoria badawcze GW-20 Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru