SZKOLENIA


Listopad

są miejsca 24.11.2017 - 24.11.2017 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE-11/2 PRAWO WODNE – ostatnie zmiany, najważniejsze zagadnienia. są miejsca 30.11.2017 - 30.11.2017 Laboratoria badawcze Webinarium E14 – Podstawowe problemy przy oznaczaniu BZT5 – przegląd metody.

Grudzień

są miejsca 04.12.2017 - 05.12.2017 Laboratoria badawcze Badania biegłości – spójność pomiarowa, interpretacja wyników, potwierdzenie równoważności metod, wykorzystanie w rewalidacji, oraz szacowania niepewności pomiaru są miejsca 04.12.2017 - 04.12.2017 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE-11/3 PRAWO WODNE – ostatnie zmiany, najważniejsze zagadnienia. SŁUPSK są miejsca 06.12.2017 - 08.12.2017 Baseny kąpielowe Projekty P18 Warsztaty doskonalenia technik menadżerskich. Zarządzanie zespołem pracowniczym i projektowym w branży basenowej są miejsca 14.12.2017 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE11/U Zadania samorządu terytorialnego w nowym Prawie wodnym

Styczeń

są miejsca 10.01.2018 - 12.01.2018 Baseny kąpielowe B-11 Warsztaty teoretyczno-praktyczne z zakresu ratownictwa, zarządzania i technologii basenowej są miejsca 15.01.2018 - 16.01.2018 Laboratoria badawcze GW-20 Walidacja metod badawczych i szacowanie niepewności pomiaru są miejsca 17.01.2018 - 24.01.2018 Gospodarka wodna GW-52 EKSPLOATACJA MAŁYCH STACJI UZDATNIANIA WODY I SIECI WODOCIĄGOWYCH są miejsca 22.01.2018 - 27.01.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna S: 53 INSTALACJA I RACJONALNA EKSPLOATACJA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze GL-26 PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA BADAŃ SENSORYCZNYCH W LABORATORIUM BADANIA WODY

Luty

są miejsca 01.02.2018 Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GŚ- 58 INSTALACJA I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ŚWIETLE NOWEGO PRAWA WODNEGO

Marzec

są miejsca 01.03.2018 - 01.05.2018 Gospodarka wodna Zarządzanie ryzykiem powodziowym – wizyta studyjna, Niemcy

Maj

są miejsca 16.05.2018 - 18.05.2018 Baseny kąpielowe XXI SEMINARIUM BASENOWE – PŁYWALNIE KRYTE, OŚRODKI SPORTU – KIERUNKI ROZWOJU, METODY EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA