SZKOLENIA


Wrzesień

Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna GW- 55 Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę – analiza ryzyka dla ujęcia wody i ocena ryzyka dostaw Gdańsk                 są miejsca 05.09.2019 - 06.09.2019 Baseny kąpielowe B-2 Wentylacja i klimatyzacja na pływalniach krytych – wykłady z elementami warsztatowymi. Bolszewo                 są miejsca 11.09.2019 - 12.09.2019 Gospodarka ściekowa Gl-27 Szkolenie dla eksploatatorów gminnych oczyszczalni ścieków – proste i tanie metody kontroli procesu Gdańsk                 są miejsca 12.09.2019 - 13.09.2019 Gospodarka ściekowa Laboratoria badawcze Szkolenie dla audytorów oceniających laboratoria (elementy ISO/IEC 17025:2017 i ISO 19011) Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Webinaria Webinarium: Azot amonowy raz jeszcze – co wiemy a czego nie wiemy realizując badania próbek wód i ścieków Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Webinaria Webinarium: Zgrany duet – tlen rozpuszczony i BZT5 – realizacja badań laboratoryjnych w praktyce Gdańsk                 są miejsca 25.09.2019 Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE-94_2 Kodeks postępowania administracyjnego Gdańsk                 są miejsca 26.09.2019 - 27.09.2019 Baseny kąpielowe B-11/1 Procesy technologiczne na obiekcie basenowym

Październik

Gdańsk                 są miejsca 03.10.2019 Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE- 92 Prawo zamówień publicznych Gdańsk                 są miejsca 15.10.2019 - 16.10.2019 Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GŚ-1 Przepisy, budowa, eksploatacja, modernizacja i nowe technologie sieci kanalizacyjnych Gdańsk                 są miejsca 15.10.2019 - 15.10.2019 Baseny kąpielowe B-16/1 Zasady higieniczne prawidłowego sprzątania na obiekcie basenowym są miejsca 29.10.2019 - 30.10.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka ściekami przemysłowymi.

Listopad

Kalisz                 są miejsca 07.11.2019 - 07.11.2019 Baseny kąpielowe B-11 Szkolenie z elementami warsztatowymi z technologii i skutecznych metod eliminacji przekroczeń mikrobiologicznymi w obiektach basenowych Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna LE-91 Obsługa umów na doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków Gdańsk                 są miejsca 20.11.2019 Gospodarka ściekowa Wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych w procesach odzysku – wymagania i procedury Gdańsk                 są miejsca Informacje wkrótce Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE- 93 Prowadzenie inwestycji liniowych