SZKOLENIA


Czerwiec

są miejsca Informacje wkrótce Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW-49 Prowadzenie projektu infrastrukturalnego – kontrola, rozliczenie. są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka wodna GW-50 Działania edukacyjno – informacyjne oraz współpraca z mediami. Tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw wodociągowych.

Lipiec

są miejsca 01.07.2017 - 15.07.2017 Baseny kąpielowe Wewnętrzna kontrola higieny w obiekcie basenowym są miejsca 03.07.2017 Baseny kąpielowe E-szkolenia E-27 Ocena jakości wody na pływalniach. Najczęstsze problemy z mikrobiologią i fizykochemią – konsultacje. są miejsca 06.07.2017 Laboratoria badawcze GZ-6 Campylobacter spp. w produkcji żywności – identyfikacja i występowanie zagrożenia, diagnostyka, metody eliminacji

Sierpień

są miejsca 23.08.2017 - 25.08.2017 Baseny kąpielowe B-1 Prawidłowa eksploatacja pływalni i basenów.

Wrzesień

są miejsca 01.09.2017 - 31.12.2017 Gospodarka ściekowa Nowoczesne technologie i procesy oczyszczania ścieków – perspektywy i realizacje są miejsca 01.09.2017 - 01.12.2017 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa II Forum Eksploatatorów Spalarni Osadów Ściekowych są miejsca 01.09.2017 - 30.09.2017 Gospodarka ściekowa S-51 Projektowanie i warunki eksploatacji przepompowni ścieków są miejsca 06.09.2017 - 07.09.2017 Baseny kąpielowe Zamówienia publiczne w sektorze obiektów sportowych – najważniejsze zmiany prawne są miejsca 07.09.2017 - 08.09.2017 Laboratoria badawcze GZ-3 Wymagania normy PN EN ISO 11133 w laboratorium mikrobiologicznym – przygotowanie i kontrola jakości pożywek są miejsca Informacje wkrótce Laboratoria badawcze GL-26 PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA BADAŃ SENSORYCZNYCH W LABORATORIUM BADANIA WODY są miejsca 21.09.2017 - 22.06.2017 Praktyczne aspekty tworzenia komputerowego modelu przepływów i jego wykorzystania w przedsiębiorstwie wodociągowym dla poprawy jego funkcjonalności

Październik

są miejsca 02.10.2017 - 08.11.2017 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna S -52 Gospodarka wodno-ściekowa w zakładach przemysłowych- dedykowane technologie, racjonalna eksploatacja, dylematy i problemy eksploatatora są miejsca 26.10.2017 - 27.10.2017 Laboratoria badawcze GZ-2 Techniki pobierania próbek żywności do badań mikrobiologicznych