szkolenia

B-11 Warsztaty teoretyczno-praktyczne z zakresu ratownictwa, zarządzania i technologii basenowej

Profil uczestnika warsztatów:

  • zarządzający kadrą ratowniczą na obiekcie i kadra ratownicza
  • dyrektorzy i prezesi zarządzający całymi obiektami sportowymi
  • personel techniczny zajmujący się obsługą technologi basowej, kierownicy techniczni
  • pracownicy stacji sanitarnych zajmujący się kontrolą obiektów basenowych

Ramy czasowe:
Dzień   I godz. 9.00 –  15.00
Dzień  II godz. 9:30–  16.00
Dzień III godz.   9.00 –  15.00

I dzień

Cel: interpretacja w jasny i nieskomplikowany sposób ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych w tym, art. 4 – analiza zagrożeń, dokumentacja, sytuacje kryzysowe. Ocenimy podczas panelu dyskusyjnego – jakie są dobre praktyki
i rozwiązania podnoszące efektywność bezpieczeństwa. Maraton informacyjny – dyktowany bieżącymi i najbardziej aktualnymi potrzebami.
Iwona Michniewicz

II dzień

Cel: merytoryczna pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych. W tym najczęściej powtarzające się zagrożenia mikrobiologiczne i fizykochemiczne występujące w urządzeniach i instalacjach wodnych obiektów sportowo-rekreacyjnych. Bakterie z rodzaju Legionella – zasady kontroli, metody eliminacji i zapobiegania zasiedlaniu instalacji i urządzeń wodnych
w obiektach sportowo-rekreacyjnych. Problemy z  kurkiem poborowym. Co zrobić po uzyskaniu negatywnej decyzji administracyjnej?
Małgorzata Prędota

III dzień

Cel: usystematyzowanie najważniejszych elementów z obsługi technicznej.  W tym  podstawy
z pomiarów: chloru wolnego, chloru związanego, pH i Redoxu. Metody oznaczania–wg. Lovibond. Pomiar wartości chemicznych, budowa elektrod oraz metody ich sprawdzania, kontrola kalibracji fotometrów – krótkie zajęcia praktyczne na basenie w Afrykarium. Wpływ środków chemicznych na eksploatację basenu. Zweryfikujemy sposoby usuwania chloramin
z wody basenowej za pomocą UV, ozonu, węgla aktywnego,  złoża szklanego – wady, zalety, skuteczność metod. Najciekawsze nowości w technologii basenowej  z targów  Aquanale Köln 2017
Piotr Demski

Organizator przewidział dla każdego uczestnika zwiedzanie Wrocławskiego Afrykarium,
z możliwością wejścia na podbasenie w trzecim dniu szkolenia podczas warsztatów praktycznych.

Istnieje możliwość uczestnictwa tylko w jednym dniu szkolenia.

Iwona Michniewiczbiegły sądowy zajmujący się tematyką ratowniczą, Krajowa Rada Sportu i Ratownictwa

Małgorzata Prędotaekspert od technik basenowych Gdańskiej Fundacji Wody

Piotr Demskiwłaściciel firmy BG Water – technika i serwis basenów kąpielowych, praktyk z 19-to letnim doświadczeniem w  technice basenowej  min.  praca w  firmie Transcom (Polska) oraz Dinotec  GmbH (Niemcy).