szkolenia

B-11 Szkolenie z elementami warsztatowymi z eksploatacji na obiekcie basenowym w Kaliszu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie techniczne dla kadry pracującej w otwartych i zamkniętych pływalniach. Spotkanie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę na basenach i pragnących doskonalić swoje umiejętności w zakresie prawidłowej pracy na takim obiekcie. Rozwiązywania problemów technicznych poprzez praktyczne rozwiązania na istniejącym obiekcie.  Przygotowaliśmy jednodniowe szkolenie dla techników i konserwatorów, osób zajmujących się pomiarem podstawowych parametrów basenowych i utrzymujących prawidłową jakość wody podczas jej ekspolatacji. Podczas szkolenia omówimy problematykę prawidłowego płukania filtrów, znaczenie procesu koagulacji i najistotniejsze  sposoby rozwiązywania najczęstszych  problemów.

Podczas szkolenia omówimy znaczenie parametrów mikrobiologicznych jak wpływają one na prawidłową eksploatacji  i jej wpływ na użytkowników. Przedstawimy najważniejsze sposoby eliminacji zalecane przez litereturę – Renatę Matuszewską i praktyków z Aquaparku Kalisz.

Koszt szkolenia: 530 zł netto

Profil uczestnika warsztatów:

  • personel techniczny zajmujący się obsługą technologi basenowej, kierownicy techniczni

  • pracownicy stacji sanitarnych zajmujący się kontrolą obiektów basenowych

Ramy czasowe: godz. 9.30 –  15.00

  1. 9:30 – 10:00 Rozpoczęcie Ela Kiejno GFW

  2. 10:00 – 11:00 Najważniejsze informacje eksploatacyjne – Piotr Demski

  3. 11:00- 12:30 Parametry mikrobiologiczne według rozporządzenia Ministra Zdrowia dz.U. 2015, poz. 2016.

    –problematyka występowania w ciepłej wodzie użytkowej i nieckach basenowych – sposoby eliminacji  – Renata Matuszewska

  4. 12:30-13:30 OBIAD

  5. 13:30- 16:30 Prawidłowa eksploatacja urządzeń pomiarowych i pomiary  parametrów jakości wody basenowej – Piotr Demski – Aquapark Kalisz

  6. 16:30-17:30 Warsztaty  dla chętnych z możliwością sprawdzenia i zbadania parametrów basenowych na swoich fotometrach.

Dla każdego z uczestników materiały po polsku firmy Lovibond gdzie zawarte są najistotniejsze informacje o uzdatnianiu wody w basenach, ogólne wymagania dotyczące wody w basenach pływackich i kąpielowych.
Więcej na stronie http://dl.lovibond.com/handbuch_gb.pdf

Miejsce noclegowe: nocleg we własnym zakresie