szkolenia

B-11 Szkolenie z elementami warsztatowymi z technologii i skutecznych metod eliminacji przekroczeń mikrobiologicznymi w obiektach basenowych

Serdecznie zapraszamy, na szkolenie techniczne obejmujące min. skuteczne metody zwalczania zanieczyszczeń mikrobiologicznych w wodzie użytkowej i w nieckach basenowych, problematyka występowania w ciepłej wodzie użytkowej i nieckach basenowych.  Dodatkowo zapraszamy podczas szkolenia na warsztaty praktyczne, uwzględniające sposoby, rozwiązania i analizę wymagań bazujących na standardach niemieckich. Spotkanie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę na basenach i pragnących doskonalić swoje umiejętności w zakresie pomiarów parametrów basenowych. Przygotowaliśmy jednodniowe szkolenie dla techników i konserwatorów, osób zajmujących się pobieraniem próbek do badań.

Dodatkowo będzie udostępniony uczestnikom prawidłowy – zaworek poborowy – do poboru wody basenowej z instalacji wewnętrznej zgodny z nową normą ISO 5667-5:2017:10(E).

 

Koszt szkolenia: 440 zł netto

Profil uczestnika warsztatów:

  • personel techniczny zajmujący się obsługą technologi basowej, kierownicy techniczni

  • pracownicy stacji sanitarnych zajmujący się kontrolą obiektów basenowych

  • osoby zajmujące się poborem próbek wody- próbko biorcy z laboratoriów analitycznych

 

Ramy czasowe: godz. 9.30 –  15.00

  1. 9:30 – 10:00 Rozpoczęcie Ela Kiejno GFW i Piotr Demski

  2. 10:00 – 11:00 Najważniejsze informacje eksploatacyjne z normy DIN 19643:2012-11

  3. 11:00- 12:30 Bakterie z rodzaju Legionella –problematyka występowania w ciepłej wodzie użytkowej i nieckach basenowych

  4. 12:30-13:30 OBIAD

  5. 13:30- 16:30 Prawidłowa eksploatacja i pomiary  parametrów jakości wody basenowej według niemieckich zaleceń i rozporządzenia Ministra Zdrowia dz.U. 2015, poz. 2016.

  6. 16:30-17:30 Warsztaty  dla chętnych z możliwością sprawdzenia i zbadania parametrów basenowych na swoich fotometrach i udostępnionych przez Aleksandra Beckera. Każdy uczestnik,  który przywiezie z sobą swój sprzęt będzie miał możliwość skalibrowania urządzenia na odczynnikach wzorcujących i urządzeniu sprawdzającym optykę fotometrów, pehametrów i elektrod REDOX. Tylko na tym szkoleniu spore rabaty na nowy sprzęt.

W programie dodatkowo: wprowadzenie do zagadnień fizyko-chemicznych – podstawy pomiarów: chlor wolny, chlor związany, różne metody oznaczania. Prawidłowe pomiary w basenach.  Pomiary zgodne z normą DIN 19643-1:2012-11. Najistotniejsze źródła błędów. Pomiar wartości chemicznych, metody ich sprawdzania, kontrola kalibracji fotometrów – krótkie zajęcia praktyczne, możliwość sprawdzenia swoich urządzeń pomiarowych.

Dla każdego z uczestników materiały po polsku firmy Lovibond gdzie zawarte są najistotniejsze informacje
o uzdatnianiu wody w basenach, ogólne wymagania dotyczące wody w basenach pływackich i kąpielowych.
Więcej na stronie http://dl.lovibond.com/handbuch_gb.pdf

Miejsce noclegowe: nocleg we własnym zakresie

Zgłoszenie_Spotkanie_B-11, 7 listopada 2019–  zapraszamy serdecznie