szkolenia

B-11 Warsztaty z technologii basenowej

Serdecznie zapraszamy na szkolenie praktyczne, uwzględniające sposoby, rozwiązania i analizę wymagań bazujących na standardach (przepisach) niemieckich. Spotkanie skierowane jest do osób rozpoczynających pracę na basenach i pragnących doskonalić swoje umiejętności w zakresie pomiarów parametrów basenowych. Przygotowaliśmy jednorazowe szkolenie dla techników i konserwatorów, osób zajmujących się pobieraniem próbek do badań.

Profil uczestnika warsztatów:

  • personel techniczny zajmujący się obsługą technologi basowej, kierownicy techniczni
  • pracownicy stacji sanitarnych zajmujący się kontrolą obiektów basenowych
  • osoby zajmujące się poborem próbek wody

Ramy czasowe:
godz. 9.30 –  15.00

W programie: wprowadzenie do zagadnień fizyko-chemicznych – podstawy pomiarów: chlor wolny, chlor związany, różne metody oznaczania. Prawidłowe pomiary w basenach.  Pomiary zgodne z normą DIN 7. Najistotniejsze źródła błędów. Pomiar wartości chemicznych, metody ich sprawdzania, kontrola kalibracji fotometrów – krótkie zajęcia praktyczne, możliwość sprawdzenia swoich urządzeń pomiarowych.

Dla każdego z uczestników materiały po polsku firmy Lovibond gdzie zawarte są najistotniejsze informacje o uzdatnianiu wody w basenach, ogólne wymagania dotyczące wody w basenach pływackich i kąpielowych. Więcej na stronie http://dl.lovibond.com/handbuch_gb.pdf

Alexander Becker  odpowiedzialny za sprzedaż oraz szkolenie użytkowników Lovibond / Tintometer

Tłumaczem podczas szkolenia będzie Pan Piotr Demski DG Water, który również odpowie na pytania związane z prawidłową eksploatacją.
Zachęcam do nadsyłania pytań na adres ela.k@gfw.pl

Miejsce szkolenia: Hotel Puro na Wyspie Spichrzów w Gdańsku
ul. Stągiewna 26, 80-750 Gdańsk.

Miejsce noclegowe: dla chętnych Hotel Puro w centrum Gdańska

Program szkolenia