szkolenia

Dobry przywódca – efektywny zespół

I dzień 9:30-14:30

I moduł – Wprowadzenie do tematu

 • definicja „przywódcy“ w teorii zarządzania, miejsce i rola przywódcy w organizacji, wybór przywódcy,

II moduł – Kompetencje i kwalifikacje przywódcy

 • kluczowe cechy przywódcy, kompetencje przywódcze, kompetencje miękkie i kompetencje twarde, kwalifikacje przywódcy

III moduł – Skuteczne zarządzanie zespołem

 • umiejętności przywódcy w zarządzaniu zespołem, zasady budowania skutecznego zespołu, skuteczna komunikacja, motywowanie pracowników, zarządzanie zespołem w sytuacji zmiany

II dzień 9:30-14:00

Zagadnienia związane z diagnozą zespołu ( style myślenia i działania pracownika, członka zespołu) archetypy. Zarządzanie przez cel.

I moduł – Wprowadzenie do tematu

 • Szkolenie grupowe, zespołowe: panel dyskusyjny
  – praca nad wartościami / poznaj wartości swojego zespołu/diagnoza grupy
  – praca nad celami/ zespołu/ grupy
  – scaner zasobów

II moduł – Kompetencje i kwalifikacje zespołu

 • Praca z narzędziem / podróż bohatera/ gra planszowa
  – poznaj archetypy swojego zespołu/ diagnoza zespołu c.d.

Wykładowcy
– Izabela Czernicka-Białowąs -Lublin
– Żaneta Kaźmierczak – Bydgoszcz

 Karta zgłoszenia już wkrótce