szkolenia

GL-39/1 Doskonalenie systemu zarządzania w praktyce laboratorium: ryzyka i szanse, działania korygujące, odstępstwa i badania niezgodne z wymaganiami wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Szkolenie skierowane do:

 • osób odpowiedzialnych za zarządzanie laboratorium, kierowników jakości, kierownictwa laboratorium
 • osób zainteresowanych zmianami z normie EN ISO 17025
 • pracowników nowozatrudnionych i osób doświadczonych

Wykładowca: Wojciech Kupś- ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne, doświadczenie praktyczne w audytowaniu, ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jako audytor i jako ekspert techniczny, doświadczenie, jako konsultant, doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.


Ramy godzinowe: Szkolenie dwudniowe

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 8:30-14:30

Zmiana miejsca realizacji szkolenia! Nowe miejsce w trakcie ustalania


Cel szkolenia: 

 • poznanie istoty zmian w normie PN-EN ISO IEC 17025:2018-02
 • poznanie, zrozumienie i stosowanie w praktyce pojęć, związanych z syte mam zarządzania i jego doskonaleniem
 • umiejętność wykorzystania narzędzi doskonalenia skuteczności systemu zarządzania
 • praktyczne ćwiczenia polegające na rozwiązywaniu przykładowych problemów

Program szkolenia

 • Podstawowe terminy dotyczące systemów zarządzania
 • Ryzyko
 • Niezgodności
 • Działania korygujące
 • Badania niezgodne z wymaganiami
 • Przykłady i ćwiczenia
 • Ryzyka i szanse a działania zapobiegawcze
 • Odstępstwa i zgoda na odstępstwo
 • Doskonalenie systemu zarządzania a ryzyka i cel systemu zarządzania, niezgodności, działania korygujące, działania zapobiegawcze a doskonalenie systemu zarządzania
 • Podsumowanie szkolenia

Wykłady połączone są z zajęciami warsztatowymi