szkolenia

GW-50 Działania edukacyjno – informacyjne oraz współpraca z mediami. Tworzenie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstw wodociągowych.

Sposób postrzegania firmy przez potencjalnego klienta nabiera obecnie coraz większego znaczenia. W firmach wodociągowych wzrasta świadomość, że przedsiębiorstwo nie może być pozbawione działu PR, rzecznika czy działu marketingu, które kreują ich pozytywny wizerunek wśród społeczeństwa, a w sytuacjach kryzysowych potrafią prawidłowo reagować. Propagowanie pozytywnych działań i inicjatyw ekologicznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, stało się dziś nie tylko „modne” ale i bardzo potrzebne.

W programie seminarium przewidziane są zajęcia warsztatowe.

Postaramy się również skłonić Państwa do dyskusji w temacie tradycyjnego PR-u w spółce wodociągowej.

Seminarium będzie doskonałą okazją do zaczerpnięcia inspiracji, uzyskania informacji na nurtujące tematy oraz wymiany doświadczeń w szeroko rozumianej tematyce kreowania pozytywnego wizerunku.

Ramy czasowe seminarium:

  • DZIEŃ I – 9.30-16.00
  • DZIEŃ II – 9.00-14.30

 

Więcej informacji wkrótce!

 

Zachęcamy do wzięcia udziału!