szkolenia

E38- Oznaczanie fluorków w wodach i ściekach metodą potencjometryczną.

 

Gdańska Fundacja Wody ma zaszczyt zaprosić Państwa na webinarium dotyczące kwestii oznaczanie fluorków w wodach i ściekach metodą potencjometryczną.

Metoda ta w odróżnieniu od wielu innych powszechnie stosowanych pozwala na oznaczanie niskich stężeń fluorków w próbkach o złożonej matrycy, takich jak mocno obciążone wody i ścieki. W trakcie szkolenia omówione zostaną aspekty praktyczne realizacji badań.

Prowadzący:

Ekspert z dużą wiedzą praktyczną, wieloletni wykładowca GFW.

Spotkanie odbędzie się 28.09.2018r. w godzinach od 10.00 do 11.30 

Zapraszamy !