szkolenia

E38- Oznaczanie fluorków w wodach i ściekach metodą potencjometryczną.

Zapraszamy do glosowania na najciekawszy temat webinarium !  
Zmiany w normie 11731:2017 w stosunku do normy 11731-2:2008.
5 Vote
PN-EN ISO 11133:2014-07- Mikrobiologia zywnosci, pasz i wody - Przygotowanie, produkcja, przechowywanie i przeprowadzanie badan pozywek.
1 Vote
Szczepy referencyjne w laboratorium mikrobiologicznym – postpowanie, przechowywanie, nadzór.
2 Vote
Techniki pobierania próbek zywnosci do badan krobiologicznych-aspekty praktyczne.
0 Vote
Sprawdzenie metody oraz szacowanie niepewnosci.
3 Vote
Podejscie praktyczne do wdrozenia akredytacji badan mikrobiologicznych wody do spozycia.
2 Vote
Clostridium perfringens metoda filtracji membranowej zgodnie z PN-EN ISO 14189:2016-10.
0 Vote
Wysoka obecnosc BZT5 i ChZT w sciekach.
2 Vote

Gdańska Fundacja Wody ma zaszczyt zaprosić Państwa na webinarium dotyczące kwestii oznaczanie fluorków w wodach i ściekach metodą potencjometryczną.

Metoda ta w odróżnieniu od wielu innych powszechnie stosowanych pozwala na oznaczanie niskich stężeń fluorków w próbkach o złożonej matrycy, takich jak mocno obciążone wody i ścieki. W trakcie szkolenia omówione zostaną aspekty praktyczne realizacji badań.

Prowadzący:

Ekspert z dużą wiedzą praktyczną, wieloletni wykładowca GFW.

Spotkanie odbędzie się 28.09.2018r. w godzinach od 10.00 do 11.30 

Zapraszamy !