szkolenia

Eksploatacja małych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych

Wśród omawianych zagadnień na szkoleniu pojawią się min. :

  • Wymogi prawne związane z budową i eksploatacją małych stacji uzdatniania wody i sieci wodociągowych,
  • Najczęściej popełniane błędy w projektowaniu SUW i ich skutki,
  • Bezpieczeństwo wody,
  •  Możliwości kontroli procesu uzdatniania wody i jakości wody wodociągowej przy wykorzystaniu podstawowych przyrządów pomiarowych

Karta zgłoszenia będzie dostępna wkrótce – serdecznie zapraszam do rezerwacji miejsc!

Szkolenie dwudniowe

Cena szkolenia: 900 zł netto

Noclegi (ze śniadaniem i kolacją):

  • 1 nocleg w pokoju 1 os. – 180 – 300 zł netto
  • 1 nocleg w pokoju 2 os. – 130 – 200 zł netto