szkolenia

GL-26 PRAKTYCZNE ASPEKTY PROWADZENIA BADAŃ SENSORYCZNYCH W LABORATORIUM BADANIA WODY

ZMIANA TERMINU SZKOLENIA – INFORMACJE WKRÓTCE

Szkolenie kierowane do pracowników laboratoriów badania wody wykonujących badania sensoryczne
– oznaczenia smaku i zapachu. W treściach szkolenia znajdą się wymagania prawne dotyczące badań sensorycznych i metody badań smaku i zapachu według normy PN-EN 1622:2006. Omówione zostaną praktyczne aspekty prowadzenia badań związane z wymaganiami dla pomieszczeń i ich wyposażenia, kontrola jakości badań i walidacja metod sensorycznych. Szkolenie będzie zawierać elementy warsztatowe – ocena pokazowych próbek rzeczywistych z dystrybutorami zapachu.

Forma szkolenia: 75% wykłady i 25% warsztaty:

Prowadzący: specjaliści Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce realizacji szkolenia: Laboratorium Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnowie.

Harmonogram zajęć: rozpoczęcie szkolenia o godz. 9:00, zakończenie o godz. 16:00.

Koszt uczestnictwa: podany w Karcie zgłoszenia (cena uwzględnia uczestnictwo, materiały, przerwy kawowe, obiady w dniach szkolenia, ale nie uwzględnia kosztów noclegów).

Rezygnacja z uczestnictwa: rezygnację z udziału (obowiązuje forma pisemna: fax 58 741 81 50 lub mail sekretariat@gfw.pl) należy składać najpóźniej do trzech dni roboczych przed terminem szkolenia. Po tym terminie GFW może obciążyć uczestnika kosztami organizacyjnymi. W przypadku nieobecności uczestnika i jednoczesnego braku zgłoszonej pisemnie rezygnacji obowiązuje pełna odpłatność za szkolenie.

PROGRAM SZKOLENIA

21 czerwca 2017 r. TARNÓW

9:00      Powitanie uczestników i wprowadzenie do tematyki szkolenia.

9:10      Wymagania przepisów prawnych w obszarze badań sensorycznych wody.

Katarzyna Szczepanek, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.

9:45      Podstawy oceny sensorycznej.

Katarzyna Szczepanek, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.

10:15    Przerwa kawowa

10:30    Metody badań smaku i zapachu wody zgodnie z PN-EN 1622:2006. Sposób prowadzenia zapisów i obliczeń.

Katarzyna Szczepanek, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.

12:00    Praktyczne aspekty prowadzenia badań sensorycznych w laboratorium badania wody (woda odniesienia, szkło do badań sensorycznych i in.). Wymagania dla pomieszczeń analizy sensorycznej   wg PN-EN 8589. Akredytacja badań sensorycznych zgodnie z EA-4/09.

Katarzyna Szczepanek, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.

13:30    Obiad

14:00    Procedura postępowania podczas badania smaku i zapachu w wodzie, elementy walidacji metod sensorycznych (rozpoznawanie zapachów i smaków, wrażliwość sensoryczna, próba wyczuwalności i akceptowalności).

Karolina Wasa, Michał Wiśniewski, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.

14:30    Walidacja metod sensorycznych w laboratorium.

Karolina Wasa, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.

15:00    Ocena pokazowych próbek rzeczywistych z deskryptorami zapachu.

Michał Wiśniewski, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.

15:30    Kontrola jakości badań sensorycznych, zachowanie spójności pomiarowej.

Michał Wiśniewski, Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o.

16:00    Zakończenie szkolenia