szkolenia

Gś-59 Gospodarka ściekami przemysłowymi- kontrola zrzutu.

Opis i cel szkolenia

Problem zrzutu ścieków przemysłowych do kanalizacji nastręcza wiele problemów praktycznych w relacjach między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, a dostawcą ścieków przemysłowych. Wydarzenie obejmować będzie tematykę przepisów prawnych dla zrzutu ścieków, problemów i rozwiązań dla wodociągów przy odbiorze ścieków przemysłowych, analizę relacji przemysł-wodociągi, dobre przykłady praktyk i współpracy, rozwiązania technologiczne dla kontroli zrzutów ścieków do kanalizacji, rozwiązania technologiczne dla przemysłu i wodociągów.

Ponadto zaprezentowane zostaną narzędzia wypracowane w ramach projektu BEST (przykłady synergii przemysł-wodociągi, narzędzia poprawiające współpracę na linii przemysł-wodociągi-administracja, narzędzia poprawiające monitoring, kontrolę zrzutów, komunikację nt. zrzutów miedzy przemysłem a wodociągami). Uczestnicy będę brali udział w czynnej dyskusji i sami będą kształtować jedno z narzędzi.

Jako przykład dobrych praktyk i udanej współpracy miedzy wodociągami, a przemysłem uczestnicy będą mieli możliwość zwiedzania podczyszczalni na terenie Goodvalley (wcześniejsza nazwa Prime Food) oraz oczyszczalni na terenie Wodociągów w Przechlewie.

 Uczestników spotkania przywita
Wójt Gminy Przechlewo
Pan KRZYSZTOF HENRYK MICHAŁOWSKI


Program szkolenia:

 • system odzysku wody ze ścieków przemysłowych,
 • aktualne przepisy prawne a kontrola zrzutu ścieków,
 • kontrola pozwoleń wodnoprawnych w zakresie jakości ścieków wprowadzanych do kanalizacji
  przez przemysł,
 • umowy miedzy przedsiębiorstwami wod-kan a zakładami przemysłowymi, które zrzucają ścieki,
  kontrola i sankcje,
 • spójność pozwolenia wodnoprawnego z umową zawartą z przedsiębiorstwem wod-kan,
 • opiniowanie pozwoleń wodnoprawnych przez przedsiębiorstwo wod-kan,
 • kontrola ścieków przemysłowych z hoteli, orzeczenia prawne, definicje i wytyczne z aktów prawnych,
 • pobór prób dla kontroli zrzutu ścieków ścieków,
 • sposoby podczyszczania ścieków przemysłowych z obiektów; myjnie samochodowe, place parkingowe, galerie handlowe,
 • kanalizacja deszczowa – doświadczenia z przejęciem przez przeds. wod-kan, rozwiązania,
 • ścieki przemysłowe dostarczane przez pojazdy asenizacyjne – sposoby kontroli,
 • współpraca godna naśladowania na przykładzie Wodociągów w Przechlewie i Goodvalley,
 • dobre praktyki i korzyści współpracy z przemysłem na przykładzie wodociągów w Kostkowie.

Ponadto zaprezentowane zostaną narzędzia wypracowane w ramach projektu BEST (przykłady synergii).
Uczestnicy będą brali udział w czynnej dyskusji i sami będą kształtować jedno z narzędzi.

Wizyta Studyjna:
Zwiedzanie podczyszczalni na terenie Goodvalley (wcześniejsza nazwa Prime Food) oraz oczyszczalni na terenie Wodociągów w Przechlewie.


Prowadzący: eksperci z branży wod-kan, prawnicy


Ramy czasowe szkolenia:
I Dzień – 9.30- 17.00  (wizyta studyjna)
II Dzień – 9.00- 14.00  zakończenie obiadem


 

Zapraszamy !