szkolenia

GŚ59 – Deamonifikacja w komunalnych oczyszczalniach ścieków – możliwości i wyzwania

Deamonifikacja, znana również jako częściowa nitrytacja i „beztlenowe” utlenianie amoniaku (anammox), jest nową, obiecującą koncepcją oczyszczania ścieków, która może zrewolucjonizować na dziesięciolecia technologię usuwania azotu w komunalnych oczyszczalniach ścieków.

Do głównych zalet procesu należy zmniejszenie zapotrzebowania tlenu do napowietrzania oraz przekierowanie węgla organicznego do beztlenowych komór fermentacyjnych w celu zwiększenia produkcji biogazu.

Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie wysokiej efektywności usuwania azotu ze ścieków przy jednoczesnym uzyskaniu samowystarczalności energetycznej oczyszczalni (lub nawet pozytywnego bilansu energii), a w efekcie – znacznej redukcji kosztów operacyjnych.

Celem 2-dniowego seminarium jest przybliżenie procesu deamonifikacji, jego zalet i ograniczeń, a także przedstawienie dotychczasowych doświadczeń w jego stosowaniu.

W drugim dniu seminarium przewidziane są zajęcia warsztatowe z wykorzystaniem laboratoryjnego układu deamonifikacji.

  1. 1. Deamonifikacja w cyklu przemian azotu w procesie oczyszczania ścieków
  2. 2. Czynniki wpływające na proces deamonifikacji
  3. 3. Deamonifikacja w ciągu głównym – wyzwania
  4. 4. Przegląd zastosowań procesu deamonifikacji na świecie
  5. 5. Praktyczne doświadczenia z deamonifikacją w polskich oczyszczalniach ścieków (Kraków, Gdynia, Poznań, Warszawa)
  6. 6. Ćwiczenia praktyczne w laboratorium PG (pomiar szybkości procesu anammox, badanie czynników inhibitujących, optymalizacja napowietrzania, badania mikroskopowe)

 

Więcej szczegółów wkrótce!