szkolenia

GW-48 Ograniczanie pozornych i rzeczywistych strat wody w przedsiębiorstwach wodociągowych

Szkolenie realizowane w ramach projektu „GFW – jednostka edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej” dotowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku

WFOSiGW wersja kolor

 

STRATY WODY są obecnie jednym z poważniejszych problemów systemów wodociągowych. Na podstawie wielkości strat można ocenić stan techniczny sieci, opomiarowanie oraz sposób dystrybucji wody. Szczegółowa analiza strat wody – ich wykrycie i ograniczenie – jest konieczne do naprawy i modernizacji, a w konsekwencji do prawidłowej eksploatacji systemu wodociągowego.

Szkolenie ma na  celu zapoznanie uczestników z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie ograniczania start wody.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych, projektantów oraz pracowników eksploatacyjnych.

Prowadzący: ekspert Politechniki Śląskiej w Gliwicach, specjalista w zakresie gospodarki wodomierzowej, autor licznych publikacji.

RAMY CZASOWE SZKOLENIA:

DZIEŃ I: 9:00-16:00

DZIEŃ II: 9:00-13.00

UWAGA ZMIANA LOKALIZACJI SZKOLENIA!

SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W HOTELU RENUSZ

UL. NADWIŚLAŃSKA 56

80-680 GDAŃSK SOBIESZEWO