szkolenia

GW-48 Ograniczanie pozornych i rzeczywistych strat wody w przedsiębiorstwach wodociągowych

Straty wody są obecnie jednym z poważniejszych problemów systemów wodociągowych. Na podstawie wielkości strat można ocenić stan techniczny sieci, opomiarowanie oraz sposób dystrybucji wody. Szczegółowa analiza strat wody – ich wykrycie i ograniczenie – jest konieczne do naprawy i modernizacji, a w konsekwencji do prawidłowej eksploatacji systemu wodociągowego.


Cel szkolenia: Szkolenie ma na  celu zapoznanie uczestników z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi w zakresie ograniczania start wody.


Uczestnicy: Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowych, projektantów oraz pracowników eksploatacyjnych.Prowadzący: dr inż. Wojciech Koral – ekspert Politechniki Śląskiej, specjalista w zakresie gospodarki wodomierzowej, autor licznych publikacji.


Ramy czasowe szkolenia:

dzień I: 9:30-16:00

dzień II: 9:00-14:00