szkolenia

GW-49 Prowadzenie projektu infrastrukturalnego – kontrola, rozliczenie. Szkolenie skierowane do spółek komunalnych i gmin (Wod-kan,odpady)

Szkolenie skierowane jest do: JST, przedsiębiorstw komunalnych, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami.

Intensywny program szkolenia ma na celu zwiększyć efektywność realizacji i rozliczania oraz przybliżyć i uporządkować wiedzę dotyczącą tego, co w realizacji jest najważniejsze, czyli zarządzania.

 


Wykładowca  Bartosz Wolański


Ramy godzinowe: Szkolenie dwudniowe, więcej informacji wkrótce.


Treść szkolenia: (szczegółowy program szkolenia dostępny po kontakcie z opiekunem szkolenia)

Zapraszamy do udziału !