szkolenia

GW-49 Prowadzenie projektu infrastrukturalnego – kontrola, rozliczenie.

Szkolenie realizowane w ramach projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej” finansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Szkolenie  przygotowane z myślą o tych z Państwa, którzy realizują lub zamierzają realizować projekty z Programów POIiŚ. Intensywny program szkolenia ma na celu zwiększyć efektywność realizacji i rozliczania oraz przybliżyć i uporządkować wiedzę dotyczącą tego, co w realizacji jest najważniejsze, czyli zarządzania – w kontekście obecnej perspektywy finansowej 2014-2020.

Najbliższa edycja została rozszerzona o wystąpienia realizatorów, którzy podzielą się z uczestnikami własnymi doświadczeniami.

Szkolenie skierowane jest do: JST, przedsiębiorstw komunalnych i odpadowych, przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, przedsiębiorców zainteresowanych inwestycjami.

Ramy czasowe:

  • I dzień godz. 9.30 – 16.00
  • II dzień godz. 9.00 – 14.00

Wykładowcy:
Bartosz Wolański EURO-CONSULTING Doradztwo Gospodarcze autor i konsultant kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego, ekspert-asesor oceniający wnioski o dofinansowanie, posiadający doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów.