szkolenia

GW-56 WARSZTATY -pobieranie próbek wody do spożycia z kurków czerpalnych i wody na obiektach basenowych

Gdańska Fundacja Wody serdecznie zaprasza Państwa na warsztaty
kierowane do pracowników pobierających wodę zimną i ciepłą z kurków poborowych oraz osoby eksploatujące baseny kąpielowe.

Warsztaty zaplanowano na dwa dni:

I dzień – Pobieranie próbek wody do spożycia z kurków czerpalnych
Zajęcia teoretyczne oraz zajęcia warsztatowe odbywać się będą na Stacji Uzdatniania Wody CEDRON (Wejherowo)

II dzień – Pobieranie próbek wody z niecki basenowej
Zajęcia teoretyczne oraz zajęcia warsztatowe odbywać się będą w Hotelu VICTORIA (BOLSZEWO)

Celem warsztatów jest przedstawienie prawidłowego pobierania wody z kurków czerpalnych oraz wody z niecki basenowej, aby uzyskać rzetelne wyniki  jakości wody oraz ćwiczenie praktycznych umiejętności przy instalacji i na basenie. 

Na stacji uzdatniania wody CEDRON (PWIK Gdynia) zamontowana będzie instalacja (jakiej używamy przy badaniach biegłości pobieraniu próbek wody do spożycia) na której będziecie Państwo pod okiem specjalistów mogli doskonalić umiejętności w pobieraniu próbek wody do spożycia (fizykochemia i mikrobiologia).

W Hotelu VICTORIA cześć praktyczna odbędzie się na hotelowym basenie, gdzie  za pomocą własnego sprzętu /lub sprzętu GFW będzie można doskonalić technikę pobierania próbek wody basenowej.


Prowadzący:
Ekspertki z dużą wiedzą praktyczną,
wieloletni wykładowcy GFW 


Ramy czasowe szkolenia:

I Dzień – 8 maja-  9.00-16.00 – Stacja Uzdatniania Wody CEDRON,  PWIK Gdynia, (Wejherowo)
II Dzień – 9 maja – 9.00-16.00- Hotel VICTORIA (Bolszewo)


Opiekunowie szkolenia:

Magdalena Westerska-Kłos, magda.w@gfw.pl, tel.605 157 187
Elżbieta Kiejno, ela.k@gfw.pl, tel 691 114 312