szkolenia

Innowacje oraz wyzwania w gospodarce wodno- ściekowej

Seminarium kierowane jest do przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, biur projektowych,  producentów urządzeń związanych z gospodarką wodno-ściekową, przedstawicieli urzędów administracji publicznej z zakresu ochrony środowiska, a także reprezentantów samorządów oraz wszystkich innych, zainteresowanych wyżej wymienioną tematyką.

 

Więcej informacji wkrótce.