szkolenia

Kontrola i nieprawidłowości w projektach unijnych

Szkolenie skierowane jest do:

  • Członkowie kadry administracyjnej projektów unijnych (koordynatorzy / kierownicy projektów, specjaliści ds. rozliczeń, specjaliści ds. administracji i promocji
  • Członkowie kadry merytorycznej projektów unijnych (członkowie zespołów projektowych, inżynierowie kontraktu, konsultanci merytoryczni, doradcy)
  • Kadra zarządzająca i administracyjna Beneficjenta (służby księgowe, kierownicy jednostek, służby kadrowe)
  • Audytorzy i kontrolerzy projektów unijnych

Celem głównym oferowanego szkolenia jest właściwe przygotowanie do czynności kontrolnych związanych z realizacją projektu współfinansowanego ze środków UE.


Wykładowca:  Bartosz Wolański


Ramy godzinowe: Szkolenie dwudniowe


Treść szkolenia:

  • Wprowadzenie do zasad kontroli projektów współfinansowanych ze środków
  • Organizacja procesu kontroli projektu
  • Weryfikacja wydatków
  • Kontrola na zakończenie projektu
  • Kontrola trwałości projektu
  • Dyskusja

 

Zapraszamy do udziału !