szkolenia

LE-80 Taryfy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w nowych uwarunkowaniach prawnych

 Szanowni Państwo,

Ze względu na rosnące zainteresowanie szkoleniami z zakresu Nowego Prawa Wodnego , Gdańska Fundacja Wody serdecznie Państwa zaprasza na szkolenie związane z taryfami w przedsiębiorstwach wodociągowo- kanalizacyjnych.

Omówione zostaną w szczególności zagadnienia dotyczące wprowadzenia centralnego regulatora taryfowego, określenia taryf i okres ich obowiązywania oraz wiele innych.

Szczegółowy program w załączniku.