szkolenia

LE-89/1Praktyczne aspekty wdrażania RODO w jst i spółkach komunalnych


Wykładowca Jędrzej Bujny (Kancelaria SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokacki sp.k.)


Ramy godzinowe: 9:30-15:00


Treść szkolenia: (szczegółowy program szkolenia dostępny po kontakcie z opiekunem szkolenia)

  • Najważniejsze zmiany: nowe dane osobowe, nowe mechanizmy przetwarzania.
  • Praktyczne podejście do wdrożenia RODO
  • Autodiagnoza – określenie zakresu wdrażania RODO w organizacji
  • Strategie postępowania z ryzykiem w zakresie przetwarzania danych osobowych
  •  Obowiązek powołania IOD , (obowiązek czy prawo?)
  • Analiza podstawowego zestawu dokumentacji wymaganego w celu utrzymania systemu zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych

Na szkoleniu przeprowadzone zostaną warsztaty praktyczne.

 

 

 

Zapraszamy !