szkolenia

LE-91 Obsługa umów na doprowadzanie wody i odprowadzanie ścieków


Wykładowca: Adwokat Renata Krysiak-Milczanowska –  posiada  doświadczenie w obsłudze spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, samorządowych osób prawnych oraz podmiotów zajmujących się działalnością leczniczą, posiada praktykę w prowadzeniu sporów i spraw sądowych z zakresu prawa pracy, cywilnego, gospodarczego, rodzinnego, administracyjnego i karnego, w swojej dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała się również prowadzeniem szkoleń z zakresu procedury administracyjnej oraz procedury udzielania informacji publicznej, przeznaczonych głównie dla pracowników samorządowych, a także wykonywaniem audytów prawnych spółek prowadzących działalność leczniczą, posiada doświadczenie w obsłudze spółek wodociągowo-kanalizacyjnych.


Ramy godzinowe: Szkolenie jednodniowe

9.00-16.00


 

Program szkolenia

 1. Obowiązek zawarcia umowy,
 2. Prawidłowe przygotowanie umowy,
 3. Tryb zawierania umów z odbiorcami usług,
 4. Forma umowy,
 5. Treść umowy,
 6. Ogólne warunki umów,
 7. Warunki przyłączania do sieci,
 8. Niedozwolone klauzule i praktyki sprzeczne z prawem ochrony konsumentów i ochroną konkurencji,
 9. Sposób postępowania w przypadku niedotrzymania ciągłości usług,
 10. Warunki wypowiedzenia umowy.
 11. Rozliczanie należności wynikających z umowy, w tym sposoby rachowania wpłat,
 12. Działania windykacyjne – zasady prowadzenia przedsądowej i sądowej windykacji należności.

KARTA ZGŁOSZENIA WKRÓTCE!

Zapraszam do rezerwacji!