szkolenia

LE11 – Prawo wodne dla gmin i przedsiębiorstw wod-kan – podsumowanie pierwszego roku obowiązywania i wyzwania na kolejne lata.


Wykładowcy: Mikołaj Maśliński & Jędrzej Bujny (Kancelaria SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokacki sp.k.)


 

Ramy godzinowe:

  • I dzień: 9:30 –  15:30
  • II dzień: 9:30 – 13:00
  • obiad: 13:00

 


Treść szkolenia:

  • Aktualności związane z przepisami ustawy  z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.
  • Podsumowanie pierwszego roku obowiązywania ustawy
  • Wyzwania w kolejnych latach związane z realizacją przepisów ustawy

 

Adresaci szkolenia:

  • kadra kierownicza przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, kierownicy oraz pracownicy wydziałów ochrony środowiska w urzędach gminnych, osoby zajmujące się nadzorem właścicielskim nad spółkami komunalnymi, pracownicy starostw powiatowych, zarządcy kanalizacji deszczowej.