szkolenia

Metody analizy statystycznej stosowane w procesie sterowania jakością badań

Wykładowca: Wojciech Hyk


Ramy godzinowe: Szkolenie dwudniowe


Program szkolenia: Szkolenie odbywa się na komputerach. Zgłaszający, zobowiązani są do posiadania sprzętu w trakcie szkolenia.

 • Cyfry znaczące i reguły zaokrąglania wyników
 • Charakterystyka wybranych rozkładów statystycznych: prostokątny, trójkątny, t-Studenta, normalny, log-normalny
 • Testy statystyczne
  • Testowanie typu rozkładu danych
  • Wykrywanie błędu grubego
  • Wykrywanie błędu systematycznego
  • Porównanie precyzji
  • Porównanie poprawności
  • Jednoczynnikowa analiza wariancji (ANOVA)
 • Regresja liniowa – konstrukcja zależności kalibracyjnych
  • Metoda regresji liniowej zwykłej
  • Metoda regresji liniowej ważonej
 • Reguły propagacji niepewności – konstrukcja budżetów niepewności
 • Przykłady z praktyki laboratoriów analitycznych i fizykochemicznych z wykorzystaniem usługi e-stat

 

Zapraszamy do udziału!