szkolenia

Miarodajność wyników jako cel procesu realizacji usługi w laboratorium. Wymagania PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

 


Wykładowca: Wojciech Kupś – ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy zawodowej w laboratoriach analitycznych (akredytowanych), w tym kierownicze i kierownicze techniczne, doświadczenie praktyczne w audytowaniu, ponad dwudziestoletnie doświadczenie, jako audytor i jako ekspert techniczny, doświadczenie, jako konsultant, doradca wdrażający systemy zarządzania w laboratoriach.


Ramy godzinowe: Szkolenie dwudniowe

1 dzień: 9:00-16:00

2 dzień: 8:30-14:30


Cel szkolenia:

• zapoznanie z zakresem nowelizacji normy PN-EN ISO/IEC 17025:20018-02 wraz ze wskazaniem niezbędnych zmian w dokumentacji systemu zarządzania
• zapoznanie z podstawowymi pojęciami związanymi z procesem
• realizacja usługi badawczej jako proces wg znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:20018-02
• zapoznanie z pojęciem ryzyka wraz z przykładami
• omówienie przykładów zamian w dokumentacji laboratorium
• szkolenie przeznaczone zarówno dla kadry kierowniczej jak i dla personelu wykonawczego laboratorium jak i audytorów wewnętrznych.

Program szkolenia

• norma ISO/IEC 17025 – cele i zasady interpretacji wymagań
• cel nowelizacji, rola PKN i PCA
• zmiany dotyczące struktury normy
• wymagania zasadnicze dotyczące laboratorium zawarte w PN-EN ISO/IEC 17025:20018-02:
• wymagania dotyczące struktury (organizacja) oraz wymagania dotyczące zasobów,system zarządzania
• ryzyko i szanse
przykłady dotyczące działalności laboratoryjnej
• miarodajność wyników – definicja pojęcia, czynniki warunkujące miarodajność wyników
• kluczowe pojęcia
• proces – usługa laboratoryjna
• omówienie procesu realizacji usługi laboratoryjnej z punktu widzenia wymagań projektu normy PN-EN ISO/IEC 17025:20018-02
• wymagania p. 7 PN-EN ISO/IEC 17025:20018-02 dotyczące procesu
• przykłady zmian w dokumentacji