szkolenia

GL33 – Norma ISO/IEC 17025:2017(E) – omówienie zmian

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla kadry kierowniczej jak i dla personelu wykonawczego laboratorium.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami znowelizowanej normy ISO/IEC 17025:2017.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zmiany dotyczące zarówno struktury jak i niektóre mniej zauważalne ale bardzo istotne modyfikacje. Prezentacja wszystkich tych zmian i wymagań może być pomocna w dostosowaniu systemu oraz dokumentacji.

 

Wykładowca: mgr inż.  Wojciech Kupś

 • doświadczony praktyk w kierowaniu pracą akredytowanego laboratorium
 • specjalista w zakresie normy 17025

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. CEL NOWELIZACJI, ROLA PKN I PCA

2. ZMIANY DOTYCZĄCE STRUKTURY NORMY

3. OMÓWIENIE WYMAGAŃ NORMY:

3.1. Wymagania podstawowe: zasoby, bezstronność, poufność

3.2. Organizacja: kierownictwo laboratorium – zadania i odpowiedzialność

3.3. System zarządzania:

 • wariant A i wariant B
 • dokumentacja w świetle znowelizowanej normy
 • ryzyko, szanse, analiza ryzyka, ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem – definicje pojęć
 • działania „ukierunkowane na ryzyka i szanse”

3.4. Działania techniczne: proces w działaniach laboratorium (zdefiniowanie procesu i jego specyfiki w działaniach laboratorium). Proces w DIS 17025 a podejście procesowe w zarządzaniu

3.5. Proces badania wg normy ISO/IEC 17025:2017

 • przegląd zapytań ofert i umów
 • wybór, weryfikacja i walidacja metod badań
 • pobieranie próbek
 • postępowanie z próbkami i obiektami badań
 • zapisy techniczne
 • szacowanie niepewności
 • zapewnienie jakości badań
 • prezentowanie wyników badań
 • skargi
 • zarządzanie praca niezgodną w wymaganiami
 • nadzorowanie danych