szkolenia

GL33 – Norma ISO/IEC 17025:2017(E) – omówienie zmian

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla kadry kierowniczej jak i dla personelu wykonawczego laboratorium.
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami znowelizowanej normy ISO/IEC 17025:2017.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają zmiany dotyczące zarówno struktury jak i niektóre mniej zauważalne ale bardzo istotne modyfikacje. Prezentacja wszystkich tych zmian i wymagań może być pomocna w dostosowaniu systemu oraz dokumentacji.

 

Wykładowca: mgr inż.  Wojciech Kupś

 • doświadczony praktyk w kierowaniu pracą akredytowanego laboratorium
 • specjalista w zakresie normy 17025

 

 

Ramy godzinowe szkolenia: 9:30 – 17:00  (przerwa obiadowa: 13:00)

Program szkolenia:

1. CEL NOWELIZACJI, ROLA PKN I PCA

2. ZMIANY DOTYCZĄCE STRUKTURY NORMY

3. OMÓWIENIE WYMAGAŃ NORMY:

 • 3.1. Wymagania podstawowe: zasoby, bezstronność, poufność
 • 3.2. Organizacja: kierownictwo laboratorium – zadania i odpowiedzialność
 • 3.3. System zarządzania:
 • wariant A i wariant B
 • dokumentacja w świetle znowelizowanej normy
 • ryzyko, szanse, analiza ryzyka, ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem – definicje pojęć
 • działania „ukierunkowane na ryzyka i szanse”
 • 3.4. Działania techniczne: proces w działaniach laboratorium (zdefiniowanie procesu i jego specyfiki w działaniach laboratorium). Proces w DIS 17025 a podejście procesowe w zarządzaniu
 • 3.5. Proces badania wg normy ISO/IEC 17025:2017
 • przegląd zapytań ofert i umów
 • wybór, weryfikacja i walidacja metod badań
 • pobieranie próbek
 • postępowanie z próbkami i obiektami badań
 • zapisy techniczne
 • szacowanie niepewności
 • zapewnienie jakości badań
 • prezentowanie wyników badań
 • skargi
 • zarządzanie praca niezgodną w wymaganiami
 • nadzorowanie danych