szkolenia

GL33 – Norma ISO/IEC 17025:2018-02 – omówienie zmian

bb

Szkolenie jest przeznaczone zarówno dla kadry kierowniczej jak i dla personelu wykonawczego laboratorium.


Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z podstawowymi wymaganiami znowelizowanej normy 

ISO/IEC 17025:2018-02.


 1. Podczas szkolenia uczestnicy poznają zmiany dotyczące zarówno struktury jak i niektóre mniej zauważalne, ale bardzo istotne modyfikacje. Prezentacja wszystkich tych zmian i wymagań może być pomocna w dostosowaniu systemu oraz dokumentacji.

 

three clear beakers placed on tabletop

 


Wykładowca: mgr inż.  Wojciech Kupś

 • doświadczony praktyk w kierowaniu pracą akredytowanego laboratorium
 • specjalista w zakresie normy 17025

Ramy godzinowe szkolenia:

 • I dzień: 9:00 -17:00 (obiad – 13:00)
 • II dzień: 9:00 – 14:00 (obiad – 14:00)

Program szkolenia:

 1. 1. CEL NOWELIZACJI, ROLA PKN I PCA
 2. 2. ZMIANY DOTYCZĄCE STRUKTURY NORMY
 3. 3. OMÓWIENIE WYMAGAŃ NORMY:
 4. .

3.1. Wymagania podstawowe: zasoby, bezstronność, poufność

3.2. Organizacja: kierownictwo laboratorium – zadania i odpowiedzialność

3.3. System zarządzania:

 • wariant A i wariant B
 • dokumentacja w świetle znowelizowanej normy
 • ryzyko, szanse, analiza ryzyka, ocena ryzyka, zarządzanie ryzykiem – definicje pojęć
 • działania „ukierunkowane na ryzyka i szanse”

3.4. Działania techniczne: proces w działaniach laboratorium (zdefiniowanie procesu i jego specyfiki w działaniach laboratorium). Proces w DIS 17025 a podejście procesowe w zarządzaniu

3.5. Proces badania wg normy ISO/IEC 17025:2018-02

 • przegląd zapytań ofert i umów
 • wybór, weryfikacja i walidacja metod badań
 • pobieranie próbek
 • postępowanie z próbkami i obiektami badań
 • zapisy techniczne
 • szacowanie niepewności
 • zapewnienie jakości badań
 • prezentowanie wyników badań
 • skargi
 • zarządzanie praca niezgodną w wymaganiami
 • nadzorowanie danych


 • Uczestnicy otrzymają zaświadczenia informujące o zakresie szkolenia.