szkolenia

S -52 Innowacje w gospodarce wodno-ściekowej. Perspektywy, realizacje i praktycznie doświadczenia.

WFOSiGW wersja kolor

 Gdańska Fundacja Wody ze wsparciem  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w ramach projektu: ” GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno-ściekowej” serdecznie zaprasza na seminarium, które odbędzie się 26-27.10.2017 r. w Gdańskim hotelu ‚Zatoka” i poświęcone będzie nowoczesnym technologiom na obiektach gospodarki wodno-ściekowej. Wydarzenie będzie okazją do wysłuchania praktycznych prezentacji oraz wymiany doświadczeń związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków. W programie przewidujemy wystąpienia  eksploatatorów i specjalistów z branży wodno-ściekowej z całej Polski. Stawiamy na zrealizowane obiekty i wnioski z eksploatacji, które będą powodem do dyskusji na temat nowych technologii.

Przykładowe tematy poruszane na seminarium :

Technologia Annamox : usuwanie azotu z wód poosadowych – praktyczne doświadczenia z eksploatacji.

Blok poświęcony modernizacjom za oczyszczalniach ścieków:

  • optymalizacja  i modernizacja oczyszczalni ścieków na przykładzie OŚ z Województwa Pomorskiego
  • fermentacja termofilowa, hydroliza techniczna na oczyszczalni ścieków- praktyczne doświadczenia
  • wykorzystanie technologii osadu granulowanego – praktyczne doświadczenia.
  • energooszczędność na oczyszczalni ścieków- praktyczne doświadczenia

Możliwości odzysku fosforu z osadów ściekowych oraz z odcieków po gospodarce osadowej

Aparatura kontrolno-pomiarowa w innowacyjnych aplikacjach wodno-ściekowych

Zintegrowany system oczyszczania ścieków oraz praktyczne przykłady działania.

 

Seminarium adresowane jest to przedstawicieli branży wod-kan, pracowników przedsiębiorstw wodociągowych i oczyszczalni ścieków oraz wszystkich zainteresowanych ww. tematyką.

Karta zgłoszenia w załączniku!

Serdecznie zapraszamy!