szkolenia

P19 – Realizacja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków pomocowych UE w ramach POIŚ, POIR oraz RPO, w praktyce branży Wod-Kan i odpadowej.


Wykładowca:  Bartosz Wolański


Ramy godzinowe: Szkolenie dwudniowe, więcej informacji wkrótce


Treść szkolenia: (szczegółowy program szkolenia dostępny po kontakcie z opiekunem szkolenia)

  • Zasady skutecznej realizacji projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE w latach 2014-2020
  • Zasady udzielania zamówień i ponoszenia wydatków zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji
  • Właściwa promocja projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE
  • Zasady prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej projektu
  • Skuteczne rozliczanie projektów inwestycyjnych dofinansowanych ze środków pomocowych UE
  • Obowiązki w zakresie monitorowania efektów projektu inwestycyjnego
  • Właściwe przygotowanie do kontroli projektu inwestycyjnego

Zapraszamy do udziału !