szkolenia

LE82 Parasol dla menedżera – praktyczne aspekty odpowiedzialności prawnej członków zarządów spółek komunalnych

 

Opis szkolenia:

Zarządzanie przedsiębiorstwem zajmującym się gospodarką komunalną łączy się z różnorodnymi ryzykami mającymi swe źródła przede wszystkim w szybko zmieniającym się otoczeniu prawnym, choć o uwarunkowaniach o charakterze ekonomicznym, politycznym i społecznym zapominać nie należy.

W tym kontekście zadaniem szkolenie będzie wyposażeniem jego uczestników w praktyczną wiedzę niezbędną do minimalizowania zagrożeń prawnych związanych z pełnioną funkcją w przedsiębiorstwie. Innymi słowy, poprzez praktyczne przybliżenie zasad, rodzajów i trybów tytułowej odpowiedzialności prawnej wyposażymy uczestników szkolenia w „parasol prawny” zwiększający w toku bieżącej działalności poczucie bezpieczeństwa.

Ramy godzinowe:

  • * 29 listopada: 10:00 – 17:00
  • * 30 listopada: 9:00 – 13:00
  • * obiad: godz. 13:00

Two people in elegant shirts brainstorming over a sheet of paper near two laptops

Program ramowy:

  • * Rodzaje odpowiedzialności prawnej
  • * Zakres ryzyka ponoszonego przez członków zarządu przedsiębiorstwa a majątek prywatny
  • * Sposoby ograniczenia ryzyka poniesienia odpowiedzialności
  • * Specyfika regulacji dotyczących członków zarządu spółki komunalnej
  • * Odpowiedzialność menedżera za zarządzanie pracą w spółkach komunalnych