szkolenia

GŚ-57 Prawidłowa/racjonalna eksploatacja oczyszczalni ścieków województwa pomorskiego – dobre praktyki inżynierskie

Obraz1logo PFW

Seminarium realizowane w ramach projektu „GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno-ściekowej” dofinansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Termin 11-12.10.2017          Miejsce: Hotel Wieniawa, ul. Lipowa 24, Rekowo Górne

Seminarium skierowane jest do szerokiego grona odbiorców odpowiadających za funkcjonowanie gospodarki ściekowej w miastach i gminach województwa pomorskiego. Dedykowane jest wójtom, burmistrzom i starostom województwa pomorskiego, pracownikom urzędów gminnych i miejskich oraz eksploatatorom obiektów wodociągowo-kanalizacyjnych.

Celem seminarium jest pobudzenie do innowacyjnego i racjonalnego działania w zakresie przesyłu i oczyszczania ścieków oraz zagospodarowywania wytwarzanych osadów. Celem zaproszonych ekspertów będzie zapoznanie Uczestników z nowymi, dostępnymi technologiami jak również zwrócenie uwagi na problemy eksploatacyjne oraz możliwości ich rozwiązania i ograniczania.

Tematyka seminarium dedykowana jest prawidłowym kierunkom w aspekcie innowacyjnych inwestycji w gospodarce wodno – ściekowej miast i gmin woj. pomorskiego.

Seminarium przeprowadzone zostanie w formie 2-dniowego szkolenia z wykorzystaniem technik audiowizualnych oraz z elementami dyskusji.

W trakcie seminarium przewidziano wyjazdy techniczne na zmodernizowane oczyszczalnie ścieków.

ZAPRASZAMY!