szkolenia

PROJEKT BEST (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment) : SEMINARIUM POŚWIĘCONE TEMATYCE ODZYSKU FOSFORU.

intereg baltic sea eusbr logo

Szanowni Państwo,

W ramach projektu BEST (Better Efficiency for Industrial Sewage Treatment) w dniach 12-13 czerwca 2018 w Gdańsku odbędzie się międzynarodowe seminarium wraz z warsztatami dotyczącymi odzysku FOSFORU. Prezentowana będzie sytuacja w różnych krajach UE, trendy oraz technologie, praktyki i możliwości odzysku P przez ekspertów UE. Oficjalne zaproszenie zostanie wysłane później, ale na razie proszę zarezerwować datę w swoich kalendarzach.

Fosfor jest niezbędnym składnikiem odżywczym i powszechnie stosowanym w sektorze rolniczym. Tym samym specjaliści  biją na alarm, że naturale zasoby fosforu na ziemi drastycznie się zmniejszają, przez co ceny nawozów mineralnych są coraz wyższe.

Wysokie ładunki biogenów zrzucanych do środowiska są szkodliwe, i przepisy dla jakości odpływów z oczyszczalni ścieków coraz surowsze.

Ze względu na potencjalne ryzyko zagrożenia dla środowiskowa i zdrowia człowieka, akceptacja bezpośredniego stosowania osadów ściekowych (bezpośredni odzysk P) w kilku krajach UE, w tym Polski, jest niska.

Powyższe problemy wzbudzają duże zainteresowanie, a sytuacja wyeksploatowanych zasobów naturalnych  powoduje konieczność szybkiego rozwoju i wdrażania nowych metod odzysku P, nawet jeśli jeszcze nie są one wymuszone wymogami prawnymi, a nowe metody często ekonomicznie niezasadne.