szkolenia

GŚ-1 Przepisy, budowa, eksploatacja, modernizacja i nowe technologie sieci kanalizacyjnych

Wykładowcy: specjaliści z Polski oraz  Niemieccy przedstawiciele instytucji i firm:
– Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg,
– Bayerisches Landesamt für Umwelt,
– Institut für Wasserwesen,
– JT-elektronik GmbH,
– Tandler.com GmbH,
– Herrenknecht AG.

 


Ramy godzinowe:
I dzień szkolenia – 9.00-16.45
II dzień szkolenia – 10.00-13.15  


Treść szkolenia:

 • RAMY PRAWNE UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNYCH
  – Wymogi prawne dla wdrożenia dyrektywy 91/271 / EWG i 2010/75 / UE.
  – Wymogi monitoringu sieci drenażowej  poprzez realizację pozwoleń wodno-prawnych.
  – Urządzenia do pomiaru przepływu i pobierania próbek – teoria i praktyka.
 • ANALIZA I OCENA STANU KANALIZACJI
  – Ocena stanu sieci kanalizacyjnej wg normy DIN 1986-30
  – Oprogramowanie jako podstawa do badania i przetwarzania danych, aż do klasyfikacji, początkowych planów
  odnowy i renowacji sieci kanalizacyjnej.
  – Oprogramowanie nadzorujące INSPEKTOR oraz stanowisko pomiarowe 3D i skanowanie laserowe.
  – Technologie wideo-monitorowania sieci kanalizacyjnej.
  – Program Kanal ++  wymiarowanie i przeliczanie sieci kanalizacyjnej.
  – Technologie lokalizacji i diagnozowania usterek w sieciach rurociągowych.
 • SYSTEMY PRZEWODÓW RUROWYCH I ICH RENOWACJA
  – Innowacyjne rozwiązania dla perkusji rury i otwartej budowy
  – Nowa zaawansowana technologia dla rur o małych średnicach i dużych długościach.
  – Budowa kanalizacji lub budowie rurociągu technologią RSS o ciekłym wypełnieniu.
  – Renowacja kanalizacji wykładziną utwardzaną promieniami UV – technologia CIPP
  – Technologia

Cena szkolenia: 

Dla osób które zgłoszą się do 29.04.2019r. – opłata za uczestnictwo wynosi 1050,00 zł +23% VAT.
Od 30.04.2019 opłata za uczestnictwo wynosi 1450,00 zł+23% VAT.


Zapraszamy!