szkolenia

GŚ-1 Przepisy, budowa, eksploatacja, modernizacja i nowe technologie sieci kanalizacyjnych

 

 

 

Wykładowcy: specjaliści z Polski oraz Niemiec, przedstawiciele instytucji i firm:
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., Kancelaria Radców Prawnych Stankiewicz Własów i partnerzy, Ecol-Unicon, Corol, Limen,  Else, Belse, Coatreno, Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg, Institut für Wasserwesen Siedlungswasserwirtschaft und Abfalltechnik, Bayerisches Landesamt für Umwelt, JT-elektronik GmbH, Tandler  GmbH, Forschungsinstitut für Flüssigboden, Rädlinger Primus Line GmbH


Ramy godzinowe:
I dzień szkolenia –     9.00-16.50
18.00- Wspólna kolacja

II dzień szkolenia – 10.00-13.10
13.15 Zakończenie szkolenia obiadem

 Miejsce szkolenia:  Hotel Scandic (Przypominamy, że rezerwacja hotelu (noclegów) jest po stronie uczestników).

 


Treść szkolenia:

 • RAMY PRAWNE UTRZYMANIA I EKSPLOATACJI SIECI KANALIZACYJNYCH– Wymogi prawne dla wdrożenia dyrektywy 91/271 / EWG i 2010/75 / UE.
  – Wymogi prawne dotyczące warunków i samokontroli sieci kanalizacyjnych w Niemczech, aktualna sytuacja i wyzwania.
  – Wymogi monitoringu sieci drenażowej oraz zintegrowana miejska gospodarka wodna w mieście Nuremberg.
 • ANALIZA I OCENA STANU KANALIZACJI– Zasady projektowania i konserwacji systemu kanalizacji i odwadniania.
  – Bumerang system monitoringu i zarządzania.
  – Identyfikacja czynników determinujących (wpływających na) pracę systemów kanalizacyjnych jako podstawa do badania i analiz danych, aż do klasyfikacji, początkowych planów renowacji i modernizacji sieci.
  – Technologie wideo-monitorowania sieci kanalizacyjnej.
  – Oprogramowanie nadzorujące INSPEKTOR oraz stanowisko pomiarowe 3D i skanowanie laserowe.
  – Nowoczesne i wysokowydajne metody zapobiegania zagniwaniu ścieków oraz dezodoryzacji powietrza.
  – Program Kanal ++  wymiarowanie i przeliczanie sieci kanalizacyjnej.
 • SYSTEMY PRZEWODÓW RUROWYCH I RENOWACJA KANALIZACJI
  – Renowacja kolektorów kanalizacji sanitarnej w Gdańsku – problemy i przykłady
  – Belzona – innowacje w technice
  – Budowa kanalizacji z technologią ciekłego wypełnienia
  – Renowacje bezwykopowe studzienek kanalizacyjnych i przewodów innowacyjną technologią zautomatyzowanego natrysku polimocznika.
  – Technologie dotyczące renowacji rurociągów ciśnieniowych dla różnych mediów.

Cena szkolenia: 


KOSZT
Uczestnicy z województwa
pomorskiego
 Pozostali uczestnicy
Zgłoszenie do 04.09 1125,00 zł+ 23% VAT 1250,00 zł + 23% VAT
Zgłoszenie od 05.09     1305,00 zł + 23% VAT 1450,00 zł + 23% VAT

Zapraszamy!