szkolenia

GL-30 Równoważność metod alternatywnych w badaniach laboratoryjnych

NOWY TERMIN!!!

Szkolenie z elementami praktycznymi dedykowane jest dla kadry laboratoryjnej


Podczas szkolenia omówione zostaną następujące tematy:

  • akty prawne dotyczące metod referencyjnych
  • wymagania obszaru regulowanego prawnie, ustawa oceny zgodności,
  • elementy walidacji potwierdzające równoważność metod,
  • działania praktyczne na arkuszach kalkulacyjnych.

Wykładowca praktyk z wieloletnim doświadczeniem z akredytowanego laboratorium