szkolenia

S-53 Instalacja i racjonalna eksploatacja przepompowni ścieków

 

Szanowni Państwo,

Gdańska Fundacja wody ma przyjemność zaprosić Państwa na seminarium dedykowane przepompowniom ścieków, ich racjonalnej i prawidłowej eksploatacji. Gośćmi i prelegentami organizowanego przedsięwzięcia będą wieloletni praktycy – eksploatatorzy takowych instalacji, projektanci, którzy omówią problemy takich instalacji na etapie tworzenia projektów. Nie zabraknie również przedstawicieli firm, którzy poprzez wieloletnią współpracę z obiektami gospodarki wodno-ściekowej oraz dzięki merytorycznej prezentacji opowiedzą trochę o tym w co warto, a może nie warto inwestować.  Serdecznie zapraszamy!

 

Więcej informacji wkrótce.