szkolenia

S-61 Kontrola i sterowanie procesami na Oczyszczalni Ścieków

Chęć optymalizacji procesów oraz obecność szerokiego spektrum zakłóceń zewnętrznych
(zmieniające się natężenie przepływu, temperatura, stężenie i skład wpływających ścieków)
oraz zakłóceń wewnętrznych powstałych w wyniku działania oczyszczalni są główną motywacją do wdrożenia oprzyrządowania, kontroli i automatyzacji technologii oczyszczalniach ścieków.

Tylko niezawodne metody kontroli online, pozwalają uniknąć awarii procesu, jednocześnie zwiększając elastyczność operacji, zapewniając w ten sposób efektywne wykorzystanie wydajności instalacji.

Oprócz spełnienia wymagań dotyczących jakości ścieków, kontrola procesu oczyszczalni ścieków ma na celu także zminimalizowanie kosztów eksploatacji.

Podczas seminarium grono ekspertów zaprezentuje obecny stan wiedzy i praktyki dotyczący możliwości sterowania on-line procesami oczyszczania ścieków.

Seminarium kierujemy do: prezesów, kierowników, technologów na oczyszczalniach  a także  pracowników naukowych.

Ramy czasowe:
9.00-15.00

Szczegółowy program  i karta zgłoszenia wkrótce

Koszt :
Szacowany koszt ok. 700zł + 23%vatZapraszamy do rezerwacji !