szkolenia

S-61 Ścieki przemysłowe. Gospodarka wodno-ściekowa w oczyszczalniach przemysłowych- dedytkowane technologie, racjonalna eksploatacja.

Seminarium skierowane jest do szerokiego grona odbiorców zajmujących się gospodarką wodno – ściekową w zakładach przemysłowych, a także eksploatatorów miejskich oczyszczalni ścieków będących często ich głównym odbiorcom.

Seminarium ma na celu pobudzać do innowacyjnego działania w zakresie oczyszczania ścieków i wody, oraz racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi poprzez odzysk wody technologicznej w zakładach przemysłowych. Zaproszeni eksperci mają za zadanie zapoznać uczestników z nowymi, dostępnymi, a zarazem racjonalnymi technologiami, wskażą możliwe problemy eksploatacyjne oraz możliwości ich rozwiązania lub ograniczania.
Seminarium będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i wiedzy.

Wśród omawianych zagadnień pojawią się min. :

  • Regulacje formalno-prawne dotyczące zrzutu ścieków przemysłowych, wprowadzanie ich do kanalizacji,
  • Własciwa współpraca zakładów przemysłowych  z komunalną oczyszczalnią ściekówpodczas zrzutu ścieków przemysłowych do kanalizacji miejskiej.
  • Oczyszczanie wysokoobciązonych ścieków i możliwość ich ponownego wykorzystania
  • Inne

W załączniku dostępna jest karta zgłoszenia – serdecznie zapraszamy do rejestracji na seminarium!