szkolenia

S14- Doskonalenie kompetencji technicznych w pobieraniu próbek wody

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium

Celem każdego pobrania próbki jest otrzymanie próbki miarodajnej do badań oraz dostarczenie jej sklasyfikowanej do laboratorium badawczego. Pobieranie próbek jest integralną częścią analizy, a błędów powstałych w wyniku niewłaściwego pobierania i postępowania z próbkami nie da się żadnymi sposobami skorygować. Przygotowanie lub odrzucenie pozwoleń i dalszych aktów prawnych (np. roszczeń odszkodowawczych) jest nieskuteczne, gdy są one zaskarżalne. Pobieranie próbek jest pierwszym i z wielu względów również najbardziej skutecznym ogniwem badań, gdy składany jest sprzeciw w stosunku do decyzji urzędowych.

W ramach seminarium poruszone zostaną tematy:

– Podstawy, powołania normatywne, wytyczne dotyczące pobierania próbek wody
– Badania w terenie
– Sprzęt do pobierania próbek
– Unikanie zanieczyszczenia i kontaminacji pobranych próbek
– Wytyczne dotyczące pobierania próbek
– Transport, utrwalanie i przechowywanie próbek
– Identyfikacja próbek i protokół pobierania
– Zapewnienie jakości pobierania próbek i szkolenie personelu

 

Więcej informacji wkrótce !