szkolenia

GŚ-55 SAMPLING 2018 WARSZTATY DOT. TECHNIKI POBORU PRÓBEK ŚCIEKÓW

GDAŃSKA FUNDACJA WODY
ZAPRASZA DO UDZIAŁU W WARSZTATACH 
W ZAKRESIE POBIERANIA PRÓBEK ŚCIEKÓW

GŚ- 55

IŁAWA, 2018r 

Zapraszamy do udziału w warsztatach w zakresie ręcznego i/lub automatycznego pobierania próbek ścieków SAMPLING 2018.

Warsztaty odbędą się dnia 23 kwietnia 2018r. na terenie Oczyszczalni Ścieków w Dziarnach k. Iławy (ul. Wodna 2, 14-202 Iława)

 

PROGRAM WARSZTATÓW

Warsztaty pobierania próbek ścieków dedykowane są osobom, które dopiero się uczą lub chcą odświeżyć swoją wiedzę dotyczącą techniki pobierania próbek ścieków. Ścieki pobrane, nie będą więc analizowane przez laboratorium.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

2018 r.

9.30 Rozpoczęcie warsztatów

  • Zapuszczenie autosamplera (dla chętnych)
  • Wykłady: Praktyka pobierania próbek ścieków

– Jakie warunki należy spełnić aby  prawidłowo pobrać próbkę ścieków

– Wpływ miejsca i warunków poboru na reprezentatywność próbki,

– Kiedy pobierać próbki jednorazowe a kiedy złożone. Fazy próbkobrania -jak poprawnie przygotować próbkę laboratoryjną,

– Czy zastosowany sprzęt i samplery do poboru próbek mogą być źródłem błędów?

  • Pobór ręczny ścieków

16.30 Podsumowanie i zakończenie warsztatów

Cześć praktyczna warsztatów odpowiadać będzie rzeczywistemu poborowi ścieków według badań biegłości SAMPLING, w których podane  poniżej parametry są analizowane w akredytowanym laboratorium.

Podczas części warsztatowej – praktycznej,Próbobiorcy posługują się WŁASNYM SPRZĘTEM (odzież ochronna, pobieraki, autosamplery (dla osób chętnych), pojemniki na próbki, cylindry miarowe) przygotowanym wg własnych zasad, tak jakby robili to podczas badań rzeczywistych badań biegłości.

 

Zapraszamy do rezerwacji miejsc!

Karta zgłoszenia w załączniku!