szkolenia

Szkolenie dla GMIN: Zarządzanie infrastrukturą wod-kan w gminach – efekt ekonomiczny i środowiskowy

Ramy godzinowe szkolenia:

  • 9:15 – 15:30 

W ostatnich latach dokonano wielu inwestycji modernizacji oczyszczalni ścieków. Niestety nadal wiele gminnych OŚ wymaga pilnych procesów inwestycyjnych, a u tych zmodernizowanych zauważa się że w późniejszym okresie brakuje odpowiedniego jej zarządzania. Opóźnianie lub ignorowanie pogarszającego stanu infrastruktury może mieć poważne konsekwencje finansowe i operacyjne dla zarządców i operatorów oczyszczalni ścieków jak i co najważniejsze dla stanu środowiska.

Jakie są korzyści płynące z kompleksowego funkcjonowania poszczególnych modułów oczyszczalni? Jak właściwie planować procesy inwestycyjne? Jaka jest właściwa organizacja pracy i struktura organizacyjna? W jakie kompetencje należy wyposażyć personel dla prawidłowej pracy oczyszczalni? Czy koncept efektywności energetycznej jest tylko teorią czy jest możliwy w praktyce dla gminnych OŚ? Jakie są krótko- i długoterminowe koszty przeprowadzenia konserwacji?

Wydarzenie dostarczy odpowiedzi na powyższe pytania i szereg innych pokrewnych aspektów oraz w przystępny sposób przedstawi wiedzę pomagającą w prawidłowym zarządzaniu OŚ.

Szkolenie dedykowane jest do decydentów (wójtów, burmistrzów, dyrektorów, kierowników OŚ).