szkolenia

S-60 – Praktyczne rozwiązania w gospodarce ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami.

_________

 

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla pojedynczych domostw to interesujące i bardziej proekologiczne rozwiązanie zamiast szamba. Jednak na terenach nieskanalizowanych coraz powszechniej stosowane są małe/lokalne oczyszczalnie ścieków będące  alternatywą dla przydomowych oczyszczalni.

Jakie są konsekwencje wyboru sposobu sanitacji terenów niezurbanizowanych?  Jakie jest podejście gmin i wodociągów  – czy każdy użytkownik powinien samodzielnie odpowiadać za własną oczyszczalnie czy też lepsze są rozwiązania systemowe kiedy projekt wspierany jest przez gminę? Jakie są obecne przepisy prawne? Czy istnieją dobre praktyki rozwiązań systemowych w obszarze poza aglomeracją? Jakie są technologie i nowe rozwiązania dla małych oczyszczalni ścieków?

Zapraszamy na wydarzenie podczas którego wszystkie te zagadnienia zostaną poruszone i omówione przez ekspertów z zakresu prawa, praktyków, obecnych użytkowników oczyszczalni oraz dostawców technologii.

 Program spotkania: 

9:30 Prawo Wodne w kontekście przydomowych i małych oczyszczalni ścieków. Praktyczne konsekwencje. Wymagania dla przydomowych i małych oczyszczalni ścieków w aspekcie prawnym- prawnik
10:30 Gospodarka osadowa w małych obiektach oczyszczalni ścieków – zrównoważona eksploatacja wraz z analizą istniejących problemów-Ekspert
11:00 Działania WFOŚ w aspekcie lokalanych oczyszczalni ścieków – Ekspert WFOŚ
11:30  Przerwa na kawę
11:45 Rozwiązania systemowe w obszarze poza aglomeracją Słupską, gmina Kobylnica- Przedstawiciel wodociągów
12:15 Zrównoważone rozwiązania gospodarki ściekowej dla Gmin z uwzględnianiem aspektów gospodarki o obiegu zamkniętym- Ekspert
12:45 lunch
13:45 Kontrola procesu małych oczyszczani ścieków – dobór urządzeń pomiarowych i ich prawidłowa eksploatacja- Dostawca technologii
14:15 Funkcjonalna i techniczna adaptacja monosubstratowych  mikrobiogazowni BIOLECTRIC ® na gnojowicę krów mlecznych do potrzeb oczyszczalni ścieków o przepustowości do 2000 m3/dobę.  Korzyści techniczne i ekonomiczne- Dostawca technologii
14:45 dyskusja i zakończenie

Koszt uczestnictwa: 180zł +23%VAT

empty chairs in theater