szkolenia

S-60 – Praktyczne rozwiązania w gospodarce ściekowej dla obszarów poza aglomeracjami.

_________

 

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków dla pojedyńczych domostw to interesujące i bardziej proekologiczne rozwiązanie zamiast szamba. Jednak na terenach nieskanalizowanych coraz powszechniej stosowane są małe/lokalne oczyszczalnie ścieków będące  alternatywą dla przydomowych oczyszczalni.

Jakie są konsekwencje wyboru sposobu sanitacji terenów niezurbanizowanych?  Jakie jest podejście gmin i wodociągów  – czy każdy użytkownik powinien samodzielnie odpowiadać za własną oczyszczalnie czy też lepsze są rozwiązania systemowe kiedy projekt wspierany jest przez gminę? Jakie są obecne przepisy prawne? Czy istnieją dobre praktyki rozwiązań systemowych w obszarze poza aglomeracją? Jakie są technlogie i nowe rozwiazania dla małych oczyszczalni ścieków?

Zapraszamy na dwudniowe wydarzenie gdzie wszystkie te zagadnienia zostaną poruszone i omówione przez ekspertów z zakresu prawa, praktyków, obecnych użytkowników oczyszczalni oraz dostawców technologii.

 

Termin: Więcej informacji wkrótce!

Miejsce: Gdańsk, Sobieszewo


RAMY CZASOWE SEMINARIUM:

  • I dzień: 10-16:30
  • II dzień: 10-14:30

empty chairs in theater


Zachęcamy do zapoznania się z programem seminarium. Program znajduje się w załącznikach do pobrania.