szkolenia

XXI SEMINARIUM BASENOWE

PŁYWALNIE KRYTE, OŚRODKI SPORTU – KIERUNKI ROZWOJU, NAJLEPSZE PRZYKŁADY EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA

photo-1476689381644-d8595d7cb8e1

Jak co roku seminarium poświęcone jest skutecznemu funkcjonowaniu obiektów sportowych
z uwzględnieniem pływalni. Priorytetowo zostanie potraktowane omówienie modernizacji dostosowujących jakość wody do parametrów rozporządzenia MZ. Jakie przyniosły one efekty? Co możemy pochwalić, co nie sprawdziło się w praktyce? Jakie są koszty? Tegoroczna edycja to również próba wprowadzenia paneli dyskusyjnych. Swoim doświadczeniem podzielą się praktycy min. ze Strzelc Opolskich, Augustowa, Józefowa oraz Brzegu.

ZAKRES TEMATYCZNY:

Sytuacje kryzysowe – przekroczenia parametrów mikrobiologicznych, problemy  z kurkiem poborowym, najważniejsze zmiany w rozporządzeniu MZ w wodzie do spożycia
– Małgorzata Prędota – otwarta dyskusja – odpowiedzi na nadesłane pytania.
Legionella pneumophila – nowe metody zwalczania w wodzie użytkowej
– Renata Matuszewska PZH-NIZP.
Omówienie problemów z parametrów fizykochemicznych: Redox, THM i chloroform
– Agnieszka Stankiewicz PZH-NIZP.
Od zamysłu do komfortu – modernizacja obiektu basenowego
– Zbigniew Wnukowicz – otwarta dyskusja z uczestnikami.
Wiele ciekawych nowości dotyczących nowych metod uzdatniania wody i filtracji – elektroliza, nowe złoża filtracyjne oraz charakterystyka urządzeń wykorzystywanych do celów pomiarowych – nowych sterowników.
Zmiany w prawie, w tym GIODO, ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – czy można zmniejszyć opłaty za wodę? Zmiany w Prawie Wodnym dotyczące nowych obowiązków zarządców budynkami użyteczności publicznej.
W trzecim dniu, moduł ekspercki – otwarta dyskusja, dotycząca ratownictwa, odpowiedzialności za bezpieczeństwo na obiekcie, rodzaje zabezpieczeń zgodnych
z przepisami.

W podsumowaniu seminarium spróbujemy przekazać m.in. wypracowane wnioski, formy dobrych praktyk, listy sprawdzonych i polecanych firm. Zachęcamy do przesyłania pytań na nurtujące Państwa tematy, aby podczas wykładów rozwiać jak najwięcej wątpliwości.

RAMY CZASOWE:

Dzień I: 9.30-16.00 Uroczysta kolacja przy ognisku

Dzień II: 9.30-15.30 Wycieczka do Muzeum Emigracji w Gdyni

Dzień III: 9.30-14.30

MIEJSCE:

Sala konferencyjna w Hotelu Orle***, ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk – Sobieszewo

ZAKWATEROWANIE:

Hotelu Orle***, ul. Lazurowa 8, 80-680 Gdańsk – Sobieszewo

PROGRAM XXI SEMINARIUMw przygotowaniu do końca marca 2018r.