szkolenia

Zarządzanie ryzykiem powodziowym – wizyta studyjna, Niemcy

LFU_Schriftzug_Baum_schwarz_pfad_eingebettet_50c60k

 

 

 

 

 

UWAGA : NOWY TERMIN NA WIOSNĘ

Szanowni Państwo,

Gdańska Fundacja Wody we współpracy z Bawarskim Urzędem Ochrony Środowiska, dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku zaprasza Państwa do udziału w wizycie studyjnej dotyczącej gospodarki i zarządzania przeciwpowodziowego na terenie Bawarii w Niemczech.

Wizyta będzie obejmować m.in.:

  • spotkania z niemieckimi specjalistami,
  • wizyty w urzędach i jednostkach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przeciwpowodziowe,
  • wizyty w terenie.

Ważnym celem organizowanych przez GFW wyjazdów studyjnych jest wymiana doświadczeń oraz możliwość zapoznania się uczestników z rozwiązaniami stosowanymi w Niemczech.

Zaproszenie kierujemy do osób, które chcą swoją wiedzę zawodową uzupełnić o niemieckie doświadczenia, by móc je wykorzystać w swojej codziennej pracy.

Wizyta jest kontynuacją wizyt realizowanych w latach 2002-2011 dla polskich przedstawicieli branży wodno-ściekowej w ramach projektu TTW (Transfer Technologii Wodnych).

W załączeniu znajduje się program przygotowany na listopad 2017.