szkolenia

P-20 – Zasady kwalifikowalności wydatków oraz rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków UE

 

Szkolenie realizowane w ramach projektu

„GFW – jednostką edukacji w ochronie wód i gospodarce wodno – ściekowej” 

finansowanego ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.

Wykładowca:
 Bartosz Wolański EURO-CONSULTING Doradztwo Gospodarcze autor i konsultant kilkudziesięciu projektów inwestycyjnych dla firm i jednostek samorządu terytorialnego, ekspert-asesor oceniający wnioski o dofinansowanie, posiadający doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów.

 

 

Więcej szczegółów oraz  program szkolenia dostępne będą wkrótce.