SZKOLENIA


Wrzesień

są miejsca 18.09.2018 - 19.09.2018 Gospodarka ściekowa GŚ3 – Optymalizacja pracy komunalnych oczyszczalni ścieków są miejsca 25.09.2018 - 26.09.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna S- 56 Systemy komputerowe / oprogramowania dostępne dla branży wod-kan. Inteligentne sieci wodociągowe. są miejsca 27.09.2018 - 27.09.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Wydajność energetyczna procesów wodnych i ich samodzielna ocena narzędziem EMSA: Darmowe szkolenie w ramach projektu Energy Angels

Październik

są miejsca 16.10.2018 Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne S-58 – Przydomowe oczyszczalnie ścieków – aspekty prawne, specyfikacje techniczne, wymagania , systemy nadzoru i kontroli, doświadczenia i technologie są miejsca 18.10.2018 - 19.10.2018 Baseny kąpielowe Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa B-12 RODO i zamówienia publiczne w sektorze obiektów sportowych – najważniejsze zmiany prawne są miejsca 18.10.2018 Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne S-58 – Przydomowe oczyszczalnie ścieków – aspekty prawne, specyfikacje techniczne, wymagania , systemy nadzoru i kontroli, doświadczenia i technologie są miejsca 23.10.2018 Gospodarka ściekowa GL-27 Prawidłowa eksploatacja gminnej oczyszczalni ścieków są miejsca 30.10.2018 - 30.10.2018 Gospodarka ściekowa S-59 GOSPODARKA OSADOWA – małe i średnie oczyszczalnie ścieków

Listopad

są miejsca 08.11.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE85 – Finansowanie kanalizacji deszczowej w gminie. Jak uporać się z rosnącymi kosztami obsługi kanalizacji deszczowej? są miejsca 16.11.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE86 – Profesjonalizacja przedsiębiorstwa wod-kan – cykl szkoleń dla spółek wod-kan z praktycznymi warsztatami. są miejsca 22.11.2018 - 23.11.2018 Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne GW-49 Prowadzenie projektu infrastrukturalnego – kontrola, rozliczenie.

Grudzień

są miejsca 06.12.2018 - 07.12.2018 Gospodarka ściekowa S-57 – Deamonifikacja w komunalnych oczyszczalniach ścieków – możliwości i wyzwania są miejsca 12.12.2018 - 13.12.2018 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE11 – Prawo wodne dla gmin i przedsiębiorstw wod-kan – podsumowanie pierwszego roku obowiązywania i wyzwania na kolejne lata.

Styczeń

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Azot i fosfor obecna praktyka, wyzwania, technologie i perspektywa nowych standardów są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne LE86 – Profesjonalizacja przedsiębiorstwa wod-kan – cykl szkoleń dla spółek wod-kan z praktycznymi warsztatami. są miejsca 22.01.2019 - 23.01.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Automatyzacja Przedsiębiorstw Wodociągowo -Kanalizacyjnych. Nowości, zalety i wady.

Luty

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych w procesach odzysku – wymagania i procedury są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Kontrola pracy małych oczyszczalni ścieków w praktyce- wymogi prawne a potrzeby eksploatacyjne są miejsca 21.02.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Laboratoria badawcze Bezpieczeństwo wody do spożycia

Marzec

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Przepisy, budowa, eksploatacja, modernizacja i nowe technologie sieci kanalizacyjnych są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka ściekowa Cykl 3 szkoleń dla operatorów małych i średnich oczyszczalni ścieków są miejsca 19.03.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Prawo wodne kontra wodociągi : bieżące problemy, aktualizacje

Kwiecień

są miejsca 17.04.2019 - 18.04.2019 Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Innowacje oraz wyzwania w gospodarce wodno- ściekowej

Sierpień

są miejsca Informacje wkrótce Gospodarka odpadami Gospodarka ściekowa Gospodarka wodna Procesy inwestycyjne Zagadnienia legislacyjno-ekonomiczne Opłaty środowiskowe – aktualne uwarunkowania prawne